Lördagen den 3 februari installerades under högtidliga och festliga former Malmö Par Bricoles nya Styrande Guvernement, Bo Alerskans, Styrande Mästare, Göran Jacobsson, Deputerad Styrande Mästare och Mikael Risén, Styrande Kansler. Det blev kort sagt en fantastisk installation med över 200 Bröder i Siriuspalatsets Bellmansal. Många uttryckte det efteråt, att de varit med om en underbar och mycket underhållande installation!

Malmös tre nya Styrande omfamnar varandra. Fr.v. Göran Jacobsson, Bo Alerskans, Mikael Risén.

Vid installationen fanns gäster och inte minst höga dignitärer från hela landet. Så gott som samtliga av landets Guvernement var närvarande, liksom Moderlogens högsta, StorMästare Henrik Mickos, som var den som förrättade installationen tillsammans med Christer Alexandersson, DSM och Ulf Tivéus, SK.

Totalt fanns 57 Bröder från landets övriga loger på plats, tio från Moderlogen, elva från Göta Par Bricole, åtta från Vänersborg, nio från Borås, nio från Jönköping, sju från Sundsvall och tre från nybildade logen i Örebro.

Landets samtliga nya Styrande samlade på en bild.

På grund av den stora anslutningen både från Malmös egna Bröder och från landet i övrigt var det så knökfullt i Bellmansalen, att man för första gången (?) även fått ta till Theaterns omklädningsläktare ovanför scenen som sittplatser. Det hindrade dock inte installationen från att bli en fantastisk kväll med många härliga tal, sångframträdanden, musikstycken och teaterunderhållning.

De högtidliga ceremonierna inleddes i Bellmansalen vid 16-tiden med att StorMästare Henrik Mickos och Moderlogens Guvernement tog över hela föreställningen och både insatte Malmös nya Styrande och avtackade de två avgående Styrande Mästaren Patric Jakobsson och Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson för deras 86 år tillsammans (43 var) inom Malmö Par Bricole.

Ceremonierna var mycket högtidliga där de nyinsatta erhöll sina insignier – de Styrandes axelband, halsband, kraschan och ring. De avgående fick i stället motsvarande Emeritus-symboler, axelbanden som visar att det varit Styrande, Emeritus-halsbanden och Emeritus-kraschan.

Härefter hölls vackra och berömmande tal över de angående. HÄR ÄR STORMÄSTARENS TAL TILL THOMAS V NILSSON. Extra festligt blev tacktalet till Patric Jacobsson som framfördes av Moderlogens Guvernement i form av en specialskriven rapp som engagerade hela publiken med både handklappningar och unison sång. HÄR ÄR HELA TEXTEN TILL RAPPEN OM PATRIC! Efter den rappen bör i varje fall inte Patric Jacobsson tveka om vad han heter, för hans namn förekom ett flertal gånger i alla verserna och publiken “sjöng” hela tiden med vid dessa namngivningar.

Henrik Mickos lyckönskar Malmös nya Styrande Mästare Bo Alerskans.

Tacket från systerlogerna framfördes av Götas Guvernement i form av både ett tack till de avgående och ett antal goda råd till Malmös nya Styrande. Götas nya guvernement har ju varit Götas Styrande i ett halvår…

Efter att Malmös nya Styrande intagit sina platser på podiet som Styrande höll nye Styrande Mästaren Bo Alerskans ett vackert och romantiskt och poetiskt tal, som var en hyllning både till hans småländska rötter och till Skåne. Han sade att han satt där i sin ordförandestol med stolthet, tacksamhet och glädje. Han sade sig också tro på en grönskande framtid för Malmö Par Bricole. TALET I SIN HELHET KAN DU LÄSA VIA DEN HÄR LÄNKEN!

Malmös nye Styrande Mästare.

Efter detta blev det fler tacktal till avgående Patric och Thomas, bland annat både tal och sångarhyllning från Den Bacchanaliska Kören. HÄR ÄR EN LÄNK TILL KÖRENS TAL  Theatern framförde en bricolistisk nyhetssändning med Fake News från Schoooone och Ordens trubadur Jan Ek framförde två sånger om Patric och Thomas. HÄR EN EN LÄNK TILL SÅNGEN TILL PATRIC och HÄR ÄR EN LÄNK TILL SÅNGEN TILL THOMAS!

Den ståtliga middagen inleddes först vid 19.20-tiden och var även den tryfferad med både sång, musik, teater- och trubadurframträdanden.

Theatern framförde bland annat ett Störande Moment där Lars Idoff och Tommy Lindell påstod sig vara elektriker som skulle kontrollera om det fanns någon ledning i det nya Guvernementet. Detta gjorde de genom att sätta startkablar i öronen på de Styrande, varvid olika ljud framkallades med teknikgruppens och Niclas Rosqvists ljudapparater. Ett festligt moment som framkallade åtskilliga skrattsalvor.

Bland de musikaliska inslagen vid middagen kan nämnas ett fantastiskt trumpetsolo som framfördes av trumpetaren Leif Bengtsson och en hejdundrande ösig version av en tillfälligt hopsatt installationsorkester på melodin ”Jag har bott vid en landsväg”. Text och sång av Rolf Perleij och innehållet handlade om de som ”styrt Malmö PB i väldigt många år”. HÄR ÄR EN LÄNK TILL TEXTEN TILL DEN LÅTEN! Tyvärr är text utan musik inte lika ösigt, som det lät i Sirius-palatset, där publiken ropade “En gång till!” efter framförandet.

Patric Jacobssons för sista gången med
General-Ordförandehalsbandet på sig.

Bland övriga minnesvärda tack till de avgående kan även nämnas en “Liten visa till tvenne emeriterade Styrande” skriven av Musikens ordförande Carl.Magnus Trygg och framför av Sångkörens chorchef Hans-Peter Frank. HÄR ÄR LÄNK TILL VISAN!

Efter ytterligare tal och medaljutdelningar höll Patric Jakobsson och Thomas Nilsson sina tacktal. Båda tackade för en fantastisk kväll och för fantastiska hyllningar som gjort dem berörda.

– Det hade inte varit fel om min fru fått höra det, skojade Patric.

Han riktade också ett stort tack till alla Bröder i Malmö Par Bricole, som gjort att alla “stjärnorna på hans Styrande-halsband varit så lättburna”.

Thomas V Nilsson instämde i Patrics tack till alla Bröder i Malmö PB och utdelade även ett stort och varmt lycka till till det nya Guvernementet.

Avgående Thomas V Nilsson lyckönskar det nya Guvernementet.

Middagen avslutades med ett mycket populärt tack för hela Installationskvällen i form av sång och musik framförda av StorMästare Henrik Mickos och Deputerade StorMästaren Christer
Alexandersson.

StorMästare Henrik Mickos avslutade med att få samtliga närvarande
att vifta med sina servetter vid sitt tacktal för hela kvällen.

Efter denna drygt tio timmar (för en del ännu fler…) långa härliga fest avslutades det hela med en glammig eftersits med korv med tillbehör och lite fluidum i Siriuspalatsets bar. Många gick nog från denna Installation med betyg som “En fantastisk fest!”

126 bilder från festen finns nu på Malmö Par Bricoles BildGalleri, som du når vid menyrubrikenLlogga in.

Text: Christer BrynielssonOrdens-Redaktör
Bilder: Anders Wramnell, Peter Nilsson, Krister Berggren, Robert Reiss,
Lennart Bendz, Tony Rosenquist och Christer Brynielsson