I ett sällskap som Par Bricole finns regler och sedvänjor som uppstått genom åren. En del ändras med tiden, andra har funnits sedan sällskapet en gång startade i slutet av 1700-talet. Här är en sammanställning, som vi valt att kalla för ”Värt att veta”. 


Sällskapets syfte

Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende 

äro detta Sällskaps hufvudsaklige förmål. Att under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter.

Vänskap

är den ömsesidiga och personliga omsorg vi känner och visar för varandra.

Aktning

är den känsla av uppskattning och respekt vi frikostigt delar med oss av till våra Bröder i PB.

Förtroende

är den tillit man som bricolist förtjänar genom sin broderlighet. 

Varje Broder ska känna sig välkommen och uppskattad. Genom att visa aktning, vänskap och förtroende skapar vi förutsättningar för detta. Inom bricoleriet söker vi glädjen i och hos varandra med glädje, stil och värdighet. Vi gläds åt våra medbröders talang och lyskraft och söker inte glädje i varandras svagheter. 

Under den här rubriken “Värt att veta” finns så mycket information att vi valt att dela uppå den i underrubriker, som du kan hitta här intill.