Här är Ordens-Trubadur Jan Eks sång till den avgående Styrande Mästaren Patric Jakobsson.

Bild på Theaterns nyhetssändning med Fake News från Channel Schoooone.
Längst till höger Ordens-Trubadur Jan Ek då han framför sitt sångliga tack
till den avgående Styrande Mästaren.

“PATRIC CARL-GUSTAV JACOBSSON” (mel: Joakim uti Babylon, Fredmans sång nr 41)

Observera att Ordens-Trubaduren följt Bellmans versmått slaviskt med både rim och inrim hela vägen!

– Jag älskar sådant här, säger Jan Ek.

“Patric Carl-Gustav Jacobsson
styrande mästare i PB.
Hör hans CV, hör hans CV,
han är härifrån.
Tandemcykel gul det hade han,
fänriks grad det fick han på kadettskolan.
Köpte båge, en med råge,
såsom vuxen man.

Väl förstår man en intendent
som vill se världen och resa.
Ej kinesa, ej kinesa hemma permanent.
Kanske går vägen till New York eller Rom
och whiskyn i Skottland är ju alls inte dum,
men gammeldansk, nej, gammeldansk
får inte vara ljum.

Patrics lekamen har en trivsam rondör;
han unnar sig livets goda.
får förmodas, får förmodas
av hans exteriör.
Inköp av ostar sköter Patric galant,
likaså fluidum av mången variant,
dessa varor, dessa varor
gör en rätt bastant!

Tacka vill vi Patrics fru,
hon kan traktera sin nästa,
husets bästa, husets bästa
bjuds båd’ då och nu.
Ewa gav Patric fyra välskapta barn
sönerna tre går uti fotspår från karln;
i vårt PB, i vårt PB
är de Bacchi barn!

En gång på skidor fick han klang och tack
iklädd en sidenpyjamas.
Här inramas, här inramas
Patric mest i frack.
Klinga med glasen, lät oss sjunga i kor;
hylla vår mästare för mästerlig sejour!
Hylla Patric, hylla Patric,
Skål vår storebror!

Så är sakens sammanhang,
emeritusbandet bekröna,
och belöna, och försköna,
samt ge dubbel rang
åt denna mästare som styrt så väl;
vacker och ståtlig till båd’ kropp och själ!
Med glimt i ögat, glimt i ögat
Patric fört befäl!”

O.T. Jan Ek 2017