Grader 
I Par Bricole finns elva grader: fyra Arbetsgrader, två Guvernörsgrader och Fem Riddaregrader.Vad som döljer sig i högre graderna får varje Broder så småningom ta del av, om han uppfyller de grundvalar som Sällskapet vilar på; Inbördes Vänskap, Aktning och Förtroende. 

Närvaro vid några Kapitel och Högtider under ett verksamhetsår är därutöver vad som krävs för befordran. För att komma i fråga för befordran till de allra högsta graderna krävs aktivt deltagande i PB:s verksamhet.

Arbetsgrader
Par Bricoles första fyra grader går under namnet “Arbetsgrader”. Inom dessa presenteras bricoleriets grunder på ett lekfullt sätt kryddat med stort allvar. Arbetsgraderna leds av Ordföranden, som till sin hjälp har Ceremonimästare, Ordningsmän, Protonotarie och Skattmästare.


Gradband 
Ingen får bevista Sällskapets Kapitel utan att bära gradband. I nödfall kan du vända dig till kapitlets intendenter som har reservband till hands. Dessa lånas ut för kvällen till en kostnad. Alla utmärkelser och gradband förblir Sällskapets egendom. De ska återställas när en Broder avlider eller lämnar PB. 

Vapensköld 
Riddare av Svarta Korset innehar rätten att ha ett sköldemärke med sitt valspråk. 

 

Vapenskölden här ovanför tillhör Bo Alerskans, Styrande Mästare.