Par Bricoles historia sträcker sig tillbaka till 1779.

Par Bricole är ett av Sveriges mest berömda ordenssällskap. Tillsammans med bland andra Frimurarorden, Timmermansorden och Svea Orden tillhör vi den grupp av svenska ordnar som har en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet.

Par Bricole grundades 1779 av Olof Kexél, Carl Michael Bellman och Carl Israel Hallman. Sällskapet uppstod ur det livliga umgängesliv som kännetecknade Stockholm under den gustavianska tidens första decennier.

Viktiga inspirationskällor vid ordens tillkomst var Bellmans fiktiva ordensparodi Bacchi Orden från 1760-talet och de fantasifulla och i många fall mycket roliga parentationer (postuma hyllningar) över olika kända personer som Carl Israel Hallman och Olof Kexél framförde på stadens källare och värdshus vid mitten av 1770-talet.

Olof Kexél var den som främst såg till att Par Bricole blev ett riktigt ordenssällskap. Han förvandlade ett löst sammansatt kotteri av bröder som träffades ”par bricole” (av en tillfällighet) på Stockholms näringsställen, till ett väl fungerande ordenssällskap med statuter, grader, ritualer och regelbundna högtider och måltidskalas.

Det rituella ordensliv som sällskapets grundläggare skapade under åren omkring 1780 har i stort sett behållits oförändrat fram till i dag. Det är den traditionen som lever i vår tids loger i Par Bricole – i moderlogen i Stockholm, i Göta PB, i Vänersborgs PB, i Borås PB, i Malmö PB, i Jönköpings PB och i Sundsvall PB. Sedan 2011 finns även en filial till moderlogen i Örebro.

På Par Bricoles webbplats finns många artiklar och bilder som skildrar Par Bricoles fantastiska historia. Här kan du läsa om viktiga händelser, byggnader, klenoder och personer som under tidens lopp format Par Bricole: ett ordenssällskap i tiden med rötter i historien.

Varje loge har också sina egna historiska sidor som innehåller mer information.

Under den här sidan har du länkar till ytterligare sidor om vår historia: