Noter och Sånger

DEN BACCHANALISKA KÖREN I MALMÖ

Körens historia går tillbaka till 1878, samma år som Bricolleriet inrättades i Malmö. I begynnelsen utfördes sången av kvartettsångare. Enligt urkunder framgår att ”varje skål beledsagades av tecknet, hurrarop och sång”. Fem år senare kunde kören presentera 11 första tenorer, 12 andra tenorer, 11 första basar och 17 andra basar.

Under många år var PB-kören en del av Malmös och den omkringliggande landsbygdens kulturliv. Inte att förglömma besöken hos Gustafsförsamlingen i Köpenhamn, samt vid större officiella tillställningar och uppvaktningar i Malmö. Som exempelvis 1914 vid baltiska utställningen och Trekungamötet. Under krigsåren deltog kören också i olika insamlingsprogram för bland annat Luftförsvarsföreningen, Finlands kämpande folk och de olika försvarslånen.

Under senare år har körens medelålder höjts, men vi skymtar en ny generation som finner tillfredsställelse i att tillsammans med PB-bröderna värna om våra sångartraditioner.

Körens huvudsakliga uppgift är att sjunga på ordens gradgivningar och på Bellmandagen som äger rum i juni månad. Ibland sjunger kören även på olika tillställningar utanför logen. Repertoaren består främst av Bellman men också av klassiska manskörs-verk och måltidsdrycker.

Kören har idag ca 20 aktiva medlemmar. För att bli medlem i kören krävs, förutom medlemskap, en godkänd provsjungning för körledningen.

Repetitioner äger rum varje tisdag, vår och höst, kl 18.30 till cirka 20.00, på Siriuspalatset, Kattsundsgatan i Malmö.

Klart att du är intresserad av att vara med!

För kontakt: Choralintendent Hans-Peter Frank, Mobil: 0703-197772, E-post: hp.frank@telia.com

Kören övar varje tisdag mellan 18:30 och 20:00. Vi har fantastiskt roligt så är du inte redan med… kom hit och försök! På den här sidan hittar du bland annat ett lite bildspel med bilder på Den Bacchanaliska Kören och dess medlemmar från olika tillfällen de senaste åren.