FaceBook och sociala medier
De Styrande har antagit riktlinjer och regler för vår digitala närvaro på sociala medier som Facebook m fl. Par Bricole är ett Ordenssällskap med traditioner och mystik. Därför är gradband, dräkter, teaterkostymer, ritualer, etc., enbart för oss Bricolister. Att ta bilder eller spela in ljud före, under eller efter våra kapitel för att sedan lägga ut dessa på olika sociala medier är inte förenligt med våra regler. Vad som ska publiceras avgörs av vår Facebook-ansvarige.

Webbplats 
Par Bricoles nationella webbplats har adressen parbricole.se. Varje Dotterloge har en egen webbplats med länk från denna. 

Det går även att nå Malmö PB:s egen webbplats direkt via adressen malmo.parbricole.se. 

För att komma åt Medlemssidorna loggar man in från hemsidan eller direkt via parbricole.se/medlem. Inloggningen kräver användarnamn och lösenord. Dessa sänds till varje ny medlem som uppgivit sin e-postadress.