Klädsel
I Arbetsgraderna gäller högtidsdräkt med svart väst, i Riddaregraderna och vid Barbara högtidsdräkt med vit väst. 

Högtidsdräkt betyder frack, som ska vara svart eller mörkt midnattsblå. Till frack hör vit rosett, lackskor eller släta svarta skor och svarta strumpor. 

Till frack bärs gradband och eventuella ordnar och medaljer, vilka initialt fästes på bröstets vänstra sida. De medaljer som bäres är medaljer utdelade av Par Bricole. Dessutom får bäras officiella svenska medaljer utdelade av konungen, regeringen eller myndighet. 

Med mörk kostym menas svart, mörkblå eller mycket mörk grå kostym, vit skjorta och PB-slips (eller annan mörk slips). 

Till kostym bärs gradband, men inte ordnar och medaljer. 

Barbaradagen: Högtidsdräkt med vit väst.
Bellmandagen: Valfri sommarklädsel.
Riddaregraderna: Högtidsdräkt med vit väst. I grad 6 svart väst.
Arbetsgraderna: Recipiender och övriga mörk kostym med vit skjorta och PB-slips (eller annan mörk slips). 
Minneshögtid: Tjänstgörande bär högtidsdräkt utan medaljer, svart väst och gradband samt vita handskar, övriga bröder mörk kostym och gradband. 
Axelband: Bäres i graderna: RSK, 7, 6, 5 och 2: över vänster axel och i RGK, 9, 8, 3: över höger axel.
Halsband; Bäres ovanpå axelband och kostymkrage.
Ämbetsband: Bäres ovanpå halsband, axelband och kostymkrage.