Par Bricoles dotterlogers skiljer sig framför allt vad avser när de bildades. Moderlogen instiftades år 1779, därefter kom Göta Par Bricole 1801. Malmö Par Bricole var den loge som instiftades 1878, som den femte första logen. Den senaste och nyaste är Örebro Par Bricole, som instiftades så sent som 2017.

Även om mycket av Par Bricoles historia är gemensam har vi i Malmö förstås vår egen lokala historia också. Om denna har mycket skrivits, men det mesta på papper. Vi har därför även börjat publicera en del lokalt historiska artiklar på webben.

Ordens-Arkivarie och Historiker Lennart Fahlback, som är Styrande Mästare Emeriti gör sedan 2016 Historiska Nedslag i Par Bricoles historia. I listan här under hittar du några av hans artiklar.

fahlback-m-urkund-01-dsc00322

Utöver Ordens Historikerns bidrag har vi även andra historiskt intresserade i vårt sällskap, som har publicerat artiklar kring vår historia. Vi kommer att återkomma med dessa artiklar efter hand som de publiceras.