Musik och teaterkonst har alltid tillhört hörnstenarna i Par Bricoles verksamhet.
Den utövas idag till stor del genom våra talanggrupper. Dessa är i Malmö Par Bricole:

Den Bacchanaliska Kören

Den Bacchanaliska Musiken

Den Bacchanaliska Theatern

De Bacchanaliska Vissångarna