Här är sången som ComediOrkestern framförde till de Styrande vid Installationsfesten i Siriuspalatset i Malmö. Texten är skriven av Rolf Perleij och musiken av Alvar Kraft, Sång: Rolf Perleij.

Bild på ComediOrkestern från Installationsfesten.
Sångaren och textförfattaren Rolf Perleij med dragspel längst till vänster,
Ordens-Trubadur Jan Ek längst till höger.

“Nu har ni styrt Malmö PB i väldigt många år
och sett bröderna komma och gå.
Ni har varit eminenta, ja rent av excellenta.
Ni har skapat en stämning som få
Ni har styrt oss med stil
utan att bli labil
Men ni alltid har gjort det med väldigt stort smil
Ni har styrt Malmö PB i många långa år
och lett bröderna på rätta spår.

Det är sanningens kväll
Men ni får inget skäll
För ni har gjort mycket för oss
Ni har visat moral
utan att bli för skral
Vi har njutit att ha er som boss.

Nu har ni styrt Malmö PB i väldigt många år
och sett bröderna komma och gå
Ni har varit eminenta, ja rent av excellenta.
Ni har skapat en stämning som få
När ni böjda av år
mot det okända går
Följa kommande bröder väl i era spår
Ni har styrt Malmö PB i många långa år
och lett bröderna på rätta spår.”