Årsavgifter
Årsavgift år 2022: 550 kr betalas senast 31 dec 2021. Efter detta datum är avgiften 600 kr. För bröder emeriti (över 80 år) är årsavgiften 275 kr, liksom för bröder ej fyllda 30 år.

Gradavgifter: 
100:- för grad 1 350:- för grad 6

150:- för grad 2 400:- för grad 7
150:- för grad 3 400:- för grad 8
200:- för grad 4 500:- för grad 9
300:- för grad 5 750:- för grad 10