Välkommen till Det Lysande Sällskapet Malmö Par Bricole! Bildspelet överst på vår startsida ger dig några ögonblicksbilder ur vår verksamhet med betydande inslag av kör, orkester, teater och vissång – allt ackompanjerat av god mat och passande gott fluidum.

Såväl kulturella som kulinariska inslag i Par Bricole sköts av specialister bland medlemmarna, till exempel Ordens-Providörer och Ordens-Munskänkar med ansvar för respektive mat och drycker. Men så inleds också våra statuter från 1799 med orden:

“Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende, äro detta Sällskaps hufvudsaklige föremål.  Att under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter…”

Du som redan är en Broder i Par Bricole, oavsett loge, ler säkert igenkännande åt bildspelet. Är du en Bacchi Riddersman utanför våra led har du kanske någon bekant inom vår Orden som kan lotsa dig till medlemsskap i Det Lysande Sällskapet Malmö Par Bricole. Om inte,  klicka på sidrubriken “Medlemsskap“.

Här under hittar du länkar till några underrubriker: