Ämbetsmän 
De Bröder som tjänstgör i olika befattningar vid våra Kapitel och Högtider kallas Ämbetsmän. Riddaregradernas ämbetsmän kallas Riddarofficianter. Vid Högtidsdagar och Guvernörsgrader tjänstgör General-Ämbetsmän. Arbetsgradernas Ämbetsmän ansvarar för grad I – IV.