Styrelse och Direktörer

Ordförande: Carl-Magnus Trygg
Direktör, DfBM: Tomas Gunnarsson
vice Direktör, vDfBM: Roger Andersson
Vice ordförande: Åke Forsell
Sekreterare: Joakim Casagrande
Skattmästare: Sven-Erik Gustavsson
Suppleant: Thomas Påhlsson
Suppleant: Allan Jonasson

Violin:
Leif Blom
Bo I Dahlgren
Tomas Gunnarsson
Milos Kalla
Mats Nordgren
Zacharias Enochsson
Rikard Kjellström

Altviolin:
Gunnar Jansson
Allan Jonasson

Kontrabas:
Anders Rudnert

Oboe:
Göran Alm
Ingvar Holst

Flöjt:
Gösta Gnosspelius
Göran Mårtensson
Jörgen Tånnander

Klarinett:
Christer Corlin
Sven-Erik Gustavsson
Erik Björke
Thomas Sjöstrand

Fagott:
Torbjörn Stenström

Valthorn:
Joakim Casagrande
Carl-Magnus Trygg
Ota Vojacek 

Trumpet:
Roger Andersson
Leif Bengtsson

Saxofon:
Bengt Håkansson
Thomas Påhlsson

Trombon: