I ett sällskap som Par Bricole finns regler och sedvänjor som uppstått genom åren. En del ändras med tiden, andra har funnits sedan sällskapet en gång startade i slutet av 1700-talet. Här är en sammanställning, som vi valt att kalla för ”Värt att veta”. 


Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende 
äro detta Sällskaps hufvudsaklige förmål. Att under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter.

Vänskap är den ömsesidiga och personliga omsorg vi känner och visar för varandra.

Aktning är den känsla av uppskattning och respekt vi frikostigt delar med oss av till våra Bröder i PB.

Förtroende är den tillit man som bricolist förtjänar genom sin broderlighet. 

Varje Broder ska känna sig välkommen och uppskattad. Genom att visa aktning, vänskap och förtroende skapar vi förutsättningar för detta. Inom bricoleriet söker vi glädjen i och hos varandra med glädje, stil och värdighet. Vi gläds åt våra medbröders talang och lyskraft och söker inte glädje i varandras svagheter.


Alkohol 
Alkoholen, intagen i måttliga mängder, kan vara en nyckel till mycket glädje och gamman, medan den intagen i alltför stor mängd kan vara destruktiv. En Broder i PB är måttlig med alkohol. Den som väljer att avstå är lika välkommen som den som väljer måttlighet.

Bilden ovan kommer är ett mycket måttligt välkomstbubbel
från den Sjunde Graden 2017 i Pilsdamsparken
.


Bifallsyttringar
För lysande prestationer som Bröder utför, det kan vara sång, tal, musik eller teaterframförande, framförs bifall lämpligen med applåder och bifallsrop. Körens framförande av snaps- eller vinvisor applåderas dock först efter det att snapsen eller vinskålen druckits. Samma självklara respekt skall visas när musiken, vissångare eller talare framträder.

Fotografering
Under våra gradgivningar och måltider får fotografering endast utföras av Ordensfotograferna.

Bill Hansen en av våra Ordens-Fotografer.


Föranmälan 
För att delta i gradgivning krävs föranmälan genom att betala in måltidsavgiften till Sällskapets bankgirokonto senast den dag som anges i inbjudan. Vid sen avbokning återbetalas ej avgiften.


Drycker
Som inhandlats i baren får inte tas med upp till andra våningen, d v s Bellmansalen och angränsande utrymmen. Fickpluntor är ej tillåtna.

Gäster 
Var välkomnande och artig mot gästande Bröder!

Tag initiativ till samtal och hjälp dem tillrätta. 


Hyllning till Konungen 
Sedan PB:s instiftande har Sveriges Konung eller en fullmyndig Prins av Konungahuset varit Par Bricoles Höge Beskyddare. Under måltidskalaset hyllar vi därför HM Konungen. Ordförande och Ceremonimästare påannonserar först hyllningen och ger sedan tecken åt alla att stå upp varpå skålen dricks. Därefter följer ett fyrfaldigt leve för Konungen, en eventuell fanfar och slutligen sjungs Kungssången.


Insamling 
Vid Par Bricoles Högtidsdagar och Kapitel företas en insamling. Det är lämpligt att ha med kontanter för ändamålet.


Kapitel 
Våra kapitel omfattar både gradgivningar och Måltidskalas. Kapitlet i varje grad följer en ritual som bygger på mer än tvåhundra års tradition. 


Klang
Klanget ska utföras som ett kort och koncist klang.

Kom i god tid!
Vid ankomsten kan du köpa biljetter för vin, snaps och avec. Baren öppnar normalt en timme innan gradgivningen så det finns goda möjligheter att inta en förfriskning och utbyta tankar med andra Bröder. 


Bilden från måltidskalas 2017.

Måltidskalaset 
Tal, körsång och andra underhållningsinslag under våra måltider ska inte störas av Bröderna. Ett exempel ser ni på bilden här under.

Sångar- och talartystnad
När Ceremonimästaren genom stavstötar eller på annat sätt äskar ”sångartystnad”, betyder det att kören sjunger och att åhörarna slutar att samtala.

Måltidskalasets öppnande påskyndas av att Bröderna snabbt intar sina platser så snart dörrarna till matsalen öppnats. 

Ätande skall inte påbörjas innan Ordföranden startat. Det är oartigt att lämna måltiden innan denna nått sitt slut. Om en broder av någon anledning måste lämna måltiden innan den avslutats så gör det i samband med en paus eller diskret.


Mobiltelefoner
Skall vara avstängda under våra sammankomster eller i ”vibrationsläge”. 

Politik och Religion
PB är ett religiöst och politiskt obundet ordenssällskap.

Rökförbud
Gäller i hela Siriuspalatset, med undantag för ett särskilt rökrum. Rökning utanför ingången till Siriuspalatset är inte tillåtet. Under måltiden utlyses normalt en kortare paus. 


Skåla
Vill broder som känner behov av att med vinglas i handen vandra bort för att skåla med långt bort sittande Bröder, gör det under paus.


Sällskapets hemligheter
Vi håller stora delar av innehållet i våra sammankomster hemliga som är en viktig del av PB. Alla recipienderna, ska ges samma möjlighet att uppleva PB som de äldre Bröderna en gång fått göra. Våra hemligheter är ytterst för omtanke om de Bröder som följer efter oss i brödrakedjan.


Statuter 
Våra Statuter är PB regelverk varpå Sällskapets verksamhet vilar. Det åligger varje sann Bricolist att bekanta sig med Sällskapets reglor.