Vid installationsmiddagen framfördes även en särskilt skriven liten visa till de tvenne avgående Styrandena Patric Jakobsson och Thomas V Nilsson. Den är skriven av Den Bacchanaliska Musikens ordförande Carl-Magnus Trygg och framfördes av Den Bacchanaliska Sångkörens Chorchef Hans-Peter Frank.

Chorchef Hans-Peter Frank, då han framför “Liten visa till tvenne emeriterade Styrande”.

Här hela texten synnerligen lånad melodi: Värnamovisan (I Apladalen i Värnamo)

“Vid smaklig spis och en måttlig fylla 
Emeriterade nu vi hylla 
Nu ska jag sjunga och klämma i 
För Thomas Nilsson och Patric J. 

Att hårstråns mångfald ersätts med visdom 
Är sanning nu likaväl som fordom. 
Naturens ordning den kan man se 
På både Patric och Thomas V. 

Det talats mycket, det talats roligt 
Det talats brett, likaså förtroligt. 
Vi njutit alla av er espri 
Vi tackar Thomas och Patric J. 

Ni vet, meriter de ger medaljer 
För stora, mellan och små detaljer 
Vid ”meriterad” sätts nu ett ”e” 
För både Patric och Thomas V. 

Behängda båda ni är med glitter 
Och glittret sitter ju där det sitter. 
Rätt många kilon det hunnit bli 
För Thomas Nilsson och Patric J.

Två män så framtunga av medaljer 
Två pansar vunna, ej i bataljer 
Men för förtjänster uti PB 
Det har ju Patric och Thomas V. 

Vem har oss styrt uti stort och litet? 
Vem får nu vila från detta slitet? 
Vem har nu blivit emeriti? 
Jo, Thomas Nilsson och Patrik J. 

De båda lämnar och kvar blir Göran 
Och som det lämpar sig nu så bör han 
Utbringa trefaldigt evoé 
För både Patric och Thomas V.”

Efter detta framförande utbringade Göran Jakobsson ett trefaldigt leve för sina emeriterade kollegor.