Här är texten till Ordens-Trubadur Jan Eks hyllningssång till avgående Deputerade Styrande Mästaren Thomas V Nilsson:

Ordens-Trubaduren framförde sin sång vid
Channel Schoones nyhetssändning “Fake News”.

KÄRASTE BRODER THOMAS VALDEMAR (melodi: Käraste bröder… Fredmans epistel nr. 9)

“Käraste bröder, ystraste vänner,
si Thomas V han skruvar och spänner
skruvarna på sin stridsvagn,
se’n pennan han tar i hand.
Kronan är borta, Thomas är kluven,
ägnar sig mest åt siffror, den uven,
öl drickes på student-pang,
nån brud knäpper han ibland.
Sum, sum, sum, sum, nu Kim gäller bara;
sum, sum, sum, sum, förlovningen varar,
sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, men aldrig det knytes äktenskapligt band.
Käraste bröder, hon har behag,
nu är det slut med flickor var dag,
Han är kär i bruden,
har mött kärleksguden,
Kim på Thomas lagt beslag!

Si vem är det som räknar och kollar,
med våra skattekronor han bollar,
Thomas för statens talan
med huvud och hand och fot.
Här är en man som vill bringa ordning
i PB:s bok; han inför förordning;
alla skall mat betala,
och göra så utan knot!
Sum, sum, sum, sum, vad än man har gjort,
sum, sum, sum, sum, det är som förgjort,
sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, syns det ej så kan det ordnas däremot.
Käraste bröder, tassa på tå,
när Thomas tar sina glasögon på!
Ser på våra skatter,
lyssnar ej på tjatter,
var sekin skall staten få!

Hej, Thomas V, kom knäpp på gitarren,
såsom du gjort när längre var barren,
då du var med i Ladders
och ”Rockstar i Öresund”!
Se om du hinner komma med bussen,
annars ge busschauffören på stussen,
lyssna ej på hans pladder,
principfast är du och sund!
Sum, sum, sum, sum, gamäng efter två öl,
sum, sum, sum, sum, i påsen finns rent mjöl,
sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, på slantarna har du alltid kontroll.
På näset ekonomidirektör,
på Bishop får fejset annan kulör,
där är Bacchus bjuden,
men du är förbjuden,
missa bussen till Skanör.

Si Thomas är ej mer deputerad
men han har blivit så renommerad
att han får bära guldband
och stjärnorna har han på.
En av unika emeritussar,
som har en särskild känsla för bussar.
Hjärtat och slag i hand;
var hälsad av bröder små!
Sum, sum, sum, sum, vi skrapar med foten,
sum, sum, sum, sum, och bugar emot en,
sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, och höjer ett glas av rödaste bordeaux.
Nu har du tid med korsord och spel
och till att rätta dem som gör fel.
Generös och givmild,
undantagsvis sjövild,
skål för Par Bricole-juvel!” 

/O.T. Jan Ek