Ordensband, medaljer
I vårt Sällskap bidrar gradbanden i allra högsta grad tillsammans med allt annat, till att ge lyskraft och festlig stämning vid våra gradgivningar och måltidskalas. Vid reception erhålles aktuellt band och samtidigt återlämnas bandet gällande tidigare grad. Gradbanden bäres alltid vid sammankomsterna medan medaljer endast bäres till högtidsdräkt (frack). 


Ordensring 
Får bäras av Bröder som uppnått grad IX.