Bilden är från Barbara-festen 2019.

Barbara-dagen 
Är Par Bricoles främsta högtidsdag (och Barbara Sällskapets beskyddarinna). Den 4 december 1766 uruppförde C M Bellman utan anspelning på dagens namn den första av Bacchi Ordens visor (numera Fredmans sång n:o 3) och bibehöll sedan detta datum som sin ordens utnämnings- och dubbningsdag.


Bild från Bellman-dagen i Malmö Slottspark 2019.

Bellmandagen 
Firades första gången år 1829, samma år som vårt Sällskap firade sin 50-årsdag. Vid detta tillfälle restes Bellmanbysten vid Bellmansro, på Kgl Djurgården i Stockholm, i närvaro av bland andra Konung Carl XIV Johan med familj, CM Bellmans änka Lovisa och sonen Adolf. Malmö Par Bricole firar sin Bellmandag i början av juni.