De flesta av våra måltidskalas hålls i Sirius-palatsets stora matsal i Sirius-palatsets första våning.

Bilden är från 1:a Gradens kalas år 2019.

Här är lite regler kring våra måltider:

Tal, körsång och andra underhållningsinslag under våra måltider ska inte störas av Bröderna. 

Måltidskalasets öppnande påskyndas av att Bröderna snabbt intar sina platser så snart dörrarna till matsalen öppnats. 

Ätande skall inte påbörjas innan Ordföranden startat. Det är oartigt att lämna måltiden innan denna nått sitt slut.

Om en broder av någon anledning måste lämna måltiden innan den avslutats så gör det i samband med en paus eller diskret.

Bifallsyttringar
För lysande prestationer som Bröder utför, det kan vara sång, tal, musik eller teaterframförande, framförs bifall lämpligen med applåder och bifallsrop.

Snaps- och vinvisor
Körens framförande av snaps- eller vinvisor applåderas dock först efter det att snapsen eller vinskålen druckits.

Samma självklara respekt skall visas när musiken, vissångare eller talare framträder.


Fotografering
Under våra gradgivningar och måltider får fotografering endast utföras av Ordensfotograferna.


Hyllning till Konungen 
Sedan PB:s instiftande har Sveriges Konung eller en fullmyndig Prins av Konungahuset varit Par Bricoles Höge Beskyddare. Under måltidskalaset hyllar vi därför HM Konungen. Ordförande och Ceremonimästare påannonserar först hyllningen och ger sedan tecken åt alla att stå upp varpå skålen dricks. Därefter följer ett fyrfaldigt leve för Konungen, en eventuell fanfar och slutligen sjungs Kungssången.


Klang
Klanget ska utföras som ett kort och koncist klang.


Mobiltelefoner
Skall vara avstängda under våra sammankomster eller i ”vibrationsläge”. 


Skåla
Vill broder som känner behov av att med vinglas i handen vandra bort för att skåla med långt bort sittande Bröder, gör det under paus.


Sångar- och talartystnad
När Ceremonimästaren genom stavstötar eller på annat sätt äskar ”sångartystnad”, betyder det att kören sjunger och att åhörarna slutar att samtala
.