Par Bricole är ett lekfullt och lätt galet ordenssällskap som har sitt ursprung i det sena 1700-talet. Som en travesti på tidens ordensväsende bildade några glada herrar 1779 ett sällskap som hade munterhet, improviserade tal, samtidssatir, sång och musik som ledstjärna.

Olof Kexél, Carl Israel Hallman och Carl Michael Bellman älskade att parodiera tidens händelser i vassa men kärleksfulla ordalag och började träffas för att framföra sina alster. Man bildade ett ordenssällskap och drog med sig Gustav III:s bror, hertig Carl och skaffade sig därmed hovets beskydd, något som var viktigt för att inte råka illa ut under enväldets tid. Verksamheten fick samma form som frimureriet och andra ordnar men man stuvade om rejält i begrepp och ritualer och satte munterheten främst.

Sällskapets syfte

är sen begynnelsen formulerat på följande vis:

”Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende äro detta Sällskaps hufvudsaklige föremål. Att under muntra och anständige tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter och torftige medmenniskors nöd, Dess gladaste skyldigheter, samt nedrige och lastfulle nöjens hämmande, Dess ifrigaste bemödande”.

Glada infall, improvisationer och upptåg har alltid varit Sällskapets kärna, eller som det heter i andra paragrafen:

”Namnet Par Bricole gifver till känna att oförmodade tillfälligheter ofta kunna mera, både gagna och förnöja än de konstigaste och dyrbaraste inrättningar”

Vad betyder Par Bricole?

Franska var det sena 1700-talets språk och Par Bricole betyder någonting i stil med ”av en slump eller tillfällighet” och det var kanske också av en tillfällighet Sällskapet bildades.

En satirisk föregångare sägs ha varit Sällskapet av de Tvenne Förgyllda Svinen som nog syftade på två festkamrater som såg ädla ut men inte alltid uppträdde så vackert. Ett inträdeskrav i denna fiktiva orden var att man skulle ha återfunnits i rännstenen minst två gånger.

I 1700-talets ymniga dryckeskultur blev dock såväl ordning som måttlighet i nyttjandet av Bacchi safter viktigt för Par Bricole och är det än idag. Sällskapet har inga religiösa eller politiska syften, tvärtom hör partipolitiska diskussioner inte hemma hos oss, men visst kan satiriska inslag drabba händelser i tiden.

I enlighet med vår tradition sen 1700-talet är Konungen Par Bricoles höge beskyddare och detta uppmärksammar vi med skål och kungssång vid våra kalas.

Vår Moderloge finns i Stockholm och Par Bricole är dessutom etablerat i Göteborg, Vänersborg, Borås, Jönköping, Sundsvall och Örebro. Vår egen loge i Malmö instiftades år 1878 – glada Bricolister har alltså träffats i Malmö i 140 år.

Vad gör Par Bricole?

Verksamheten går helt enkelt ut på att ”under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter” och föra Sällskapets 1700-talstraditioner vidare. Sällskapet erbjuder en alltid varm och välkomnande tillflykt undan vardagens jäkt och stress. I en tidlös anda möts vi leklystna grabbar ur olika generationer, som det varit sen 1700-talet, spelar upp spektakel, sjunger och musicerar, talar och hittar på hyss och applåderar välvilligt alla talangfulla försök. Många av oss har nog upplevt våra absolut mest galna och roliga stunder just i Par Bricole.

Gradgivning är grunden

Par Bricole har som de flesta ordenssällskap en trappa av, i vårt fall, sammanlagt elva grader där vi successivt lyfter upp våra medlemmar och ger dem nya insikter i vårt Sällskaps underfundigheter och traditioner. Detta sker i kapitel, dvs vid sammankomster i vår vackra Bellmanssal, i centrala Malmö.

När man erhållit första graden har man därmed också påbörjat ”vandringen” i vårt Lysande Sällskap, som Broder och Bricolist.

De fyra första graderna kallas arbetsgrader och under året har vi normalt en träff i varje grad. Tillsammans med guvernörs- och riddargraderna blir det kring tio sammankomster årligen, för de Bröder som uppnått de högsta graderna.

Efter våra kapitel, med reception i graden för Bröder som står i tur att höjas upp ett snäpp, håller vi Måltidskalas med mat och ljuvligt fluidum.

Och en gång om året, när det är som mörkast ute och ljusast i våra sinnen, samlas Bricolister av alla grader i Malmö Rådhus för att i dess vackra salar, med en stor och stilig fest, fira vår moster Barbara.

Arbetet sker i vingården

Arbetet i Sällskapet sägs äga rum i vingården, i praktiken jobbar vi med att göra våra kapitel så upplevelserika som möjligt. Till detta krävs allehanda talanger som står för sång, musik, finurliga anordningar, mat och dryck, tal och överraskande påhitt och ett antal ämbetsmän som håller ihop det hela, så att vi förvaltar våra anfäders arv på bästa sätt.

Som medlem i PB får man möjlighet att utveckla sina talanger i de olika talanggrupperna som träffas separat för träning och förberedelser.

Den Bacchanaliska Musiken inramar våra kapitel och underhåller oss med sköna toner. Den Bacchanaliska Kören ger oss rysningar längs ryggraden när de tar i med snaps- och vinvisor. De Bacchanaliska Vissångarna bjuder på trubadurer och skönsång. Den Bacchanaliska Theatern hänför oss med sina dramatiska Stycken och presenterar ibland de mest häpnadsväckande små sketcher och våra Providörer ser till att vi trivs med rikligt med mat och dryck.

Frack med mycket guld

Vi är i Sällskapet Par Bricole mycket svaga för vackra prydnader och gyllene framtoning, som en kontrast till det grå vardagslivet. I de lägre graderna klär vi oss i mörk kostym med vackra ordensband. En bit upp i graderna och vid stora fester klär vi upp oss i frack och hänger på oss de medaljer vi fått för lång och trogen tjänst, stiliga tal eller för att vi gjort tavlor eller varit ute och cyklat. Efter några år kan man höra när en Bricolist är ute i sin frack, då hörs nämligen ett svagt klirrande förutom att hans anlete är glatt och förväntansfullt. Varje grad har särskilda band, så den som träder in i Sällskapet får mycket att hålla reda på och brukar bländas av all prakt.

Våra damer är med ibland

Även om vi är ett herrsällskap så har vi några begivenheter tillsammans med våra kärälskeliga damer och dessa tillfällen längtar vi alltid efter. En stor och stilig fest med frack och lång klänning har vi åtminstone vartannat eller var tredje år.

Ett tillfälle när hela familjen, vänner och bekanta är välkomna, är vår Bellmandag som vi firar i början av juni ute i gröngräset i någon av Malmös vackra parker.

Vi har också några gånger varje år klubbaftnar med olika teman. Det kan vara vinprovningar, besök av någon intressant person eller ett föredrag om något spännande ämne. Till dessa sammankomster är alla Bröder med sällskap välkomna.

Välkommen att bli medlem i Malmö Par Bricole

Om allt detta låter lockande är Du förmodligen en Bacchi Riddersman som är välkommen in i vårt Sällskap. Är Du sur och trumpen, såna som vi kallar Kalmucker, då är inte Par Bricole något för Dig.

En förutsättning för att bli en av oss är att två Bricolister står som Faddrar och går i god för att Du är en glad och hedersam person och som stöttar Dig när sinnesrörelserna över vad som pågår i våra hemliga kapitel blir för svåra för Dig.

Så, vill Du muntre och glade hjälpa oss att bära Sällskapets traditioner vidare? Hör då gärna av Dig till oss som fått en rejäl dos av Det Bacchanaliska Ljuset.

Kontakta PB:s kansli på telefon 040-12 11 09. Kansliet är bemannat helgfria måndagar och torsdagar kl 09-12 samt helgfria onsdagar kl 17-19.

Du kan också skicka epost-meddelande till kansliet på: malmo@parbricole.se

Till toppen