Han föddes i Dalarna 1858, långt från hav och sjö men blev ändå sjöman.

• Avlade sjökaptensexamen i Västervik men hamnade sedan som befälhavare på Kongo-floden.

• Skrev böcker om sina år i Afrika och om sjöfart.

• Blev en av pionjärerna i den svenska ångbåtsflottan.

• 1899 chef för hamnen i Malmö.

Vem var denne man? Jo, Gustaf Stenfelt, vårt sällskaps fjärde Styrande Mästare, 1918-1923.

Hans bricolistiska bana kan enkelt sammanfattas så här:

Han blev medlem 1896, Ceremonimästare i arbetsgraderna 1903 och två år senare vice Ordförande. 1906 blev han Riddare-Ceremonimästare, 1913 upphöjdes han till Riddare av Svarta Korset och 1917 blev han deputerad Styrande Mästare. Ett år senare installerades han som Styrande Mästare, ett ämbete han innehade till 1923.

Tyvärr finns inte mycket mer om Gustaf Stenfelts insatser för Par Bricole i vårt arkiv eller i vårt bibliotek. Det finns förstås ett antal (vackert handskrivna) protokoll från olika möten i Guvernementet och Stora Rådet men dessa innehåller precis de konkreta frågor och beslut som hör till dessa organ och inte mycket annat. I de historiska skrifter om Sällskapet Par Bricole som genom åren publicerats finns inte heller mycket om Broder Stenfelt.

Tack och lov har dock andra skrivit om hans liv i övrigt och därmed gett underlag till denna text. Främst har jag tagit hjälp av en en uppsats från Historiska Institutionen vid Lunds universitet skriven av Charlotte Tornbjer, ”Halfguden på bryggan” från 2005 och en bok av Åke E Persson, ”Styckegods”, som utkommit i år och som innehåller ett kapitel med rubriken ”Den humoristiske Gustaf Stenfelt”.

Men nu till Gustaf Stenfelt och hans äventyr:

Som 17-åring gick han till sjöss. Efter några år till sjöss tog han styrmansexamen. 1876 fick han hyra på Aberdeen-barken Siberia, men detta fartyg fick han lämna i Rangoon efter några månader för att läggas in på sjukhus. Utskriven lyckades han få hyra på den engelska järnfullriggaren British Consul där han stannade i över två år.

1879 återvände han till Sverige, skrevs in i sjökaptensklassen på Navigationsskolan i Stockholm. Efter problem med trigonometrin hoppade han av läste på egen hand och avlade sjökaptensexamen som privatist i Västervik 1880.

Stanley-expeditionen

Efter att fått uppdraget att segla den nybyggda ångaren La ville d’Anvers från varvet i London till Kongoflodens mynning sökte han sig till l’Association International du Congo eller ”Stanleyexpeditionen” som den populärt kallades.

Han kom sedan under perioder att verka som befäl på olika ångare, såväl på Kongofloden som på rutten England till Kongo.

Efter karriären i sydligare vatten kom han tillbaka till Sverige och Malmö 1896 och förde befälet på en av Sveriges största lastångare, s/s Atlette. Han steg sedan i land och blev hamnkapten i Malmö 1899. Han gick i pension 1924 och avled 76 år gammal 1934.

Man kan konstatera att Gustaf Stenfelt när han kom till Malmö snabbt etablerade sig i staden. Han blev inte bara medlem i Par Bricole utan fick genom åren, utöver arbetet som hamnkapten, ett stort antal uppdrag, t ex var han ombud för Bureau Veritas, ordförande för en pensionsförening för sjömän, styrelseledamot i Malmö slakthus, ledamot av Handels- och Sjöfartsnämnden, ledamot i distriktsstyrelsen för Röda Korset och under 25 år skattmästare inom Alliance Francaise. Alla dessa uppdrag talar för att han var en omtyckt och respekterad person i staden, inte bara i vårt sällskap.

Samtliga dessa verk är med olika utgångspunkter skildringar av hans liv och upplevelser som sjöman och under resor.

Han publicerade också 1914 tillsammans med Alfred Berg en skrift eller diktsamling: ”Drapalek vid 4:e bordet”.

Denna skrift har mer anknytning till bricoleriet och hans medförfattare, Alfred Berg, som bl a var Koral-Intendet i vårt sällskap och i övrigt en känd person i Skåne. Inte heller denna skrift finns att köpa men är beställd från ett något semesterdrabbat Kungliga Biblioteket.

I kommande utgåva av Nouvelles, återkommer jag om denna skrift och lite mer information om Alfred Berg och hans gärning.

En annan profil i vårt sällskap för ett hundra år sedan, den då mycket kände publicisten Alfred Fjelner, skrev om sin vän Gustaf Stenfelt i samband med dennes 65-årsdag 1923 följande vers:

”Vida du for till fjärran folkslag och riken,trivdes bland negrer och vilda djur i tropiken!

Svarta och vita kände sig lika trygga, när du äntrade käckt din kommandobrygga!

Kongofloden du bytte mot Suellhamnen; Malmö bjöd dig genast den stora famnen.

Ty kompassen, som visar till allas sinne, bar du djupt i ditt solvarma hjärta inne.

Mången gäcksam härlig seglats du styrde; sångens och skämtets friska vågskum yrde.

Oförvägen du stod bredvid glädjens roder, såsom eskaderchef och vår käre broder.

Ständigt i ögat myste den glade skalken; alla vi lydde så gärna vikingabalken, som du oss gav, och alla vi åtrå att följa, ofta din lystring ännu på sollyst bölja.”

Författare

Gustaf Stenfelt författade ett antal böcker. Tyvärr finns inga av hans verk i vårt bibliotek och just nu inte heller på något antikvariat i Sverige med undantag för en bok, ”Svenskt nautiskt lexikon”, på över 600 sidor som utkom 1920. Utöver detta uppslagsverk gav han ut fem böcker:

• ”Kongominnen”, Af Skeppar Lärka, 1889

• ”Bland Negrerna på Afrikas västkust, skildringar ur verkligheten”, 1901

• ”Skepparlif på en lastångare”, 1903

• ”Under vita vingar”, 1924

• ”En maspojke till sjöss: ur Gustaf Stenfelts loggbok”, av R.E.Carlsson, 1957.

Samtliga dessa verk är med olika utgångspunkter skildringar av hans liv och upplevelser som sjöman och under resor.

Han publicerade också 1914 tillsammans med Alfred Berg en skrift eller diktsamling: ”Drapalek vid 4:e bordet”.

Denna skrift har mer anknytning till bricoleriet och hans medförfattare, Alfred Berg, som bl a var Koral-Intendet i vårt sällskap och i övrigt en känd person i Skåne. Inte heller denna skrift finns att köpa men är beställd från ett något semesterdrabbat Kungliga Biblioteket.

I kommande utgåva av Nouvelles, återkommer jag om denna skrift och lite mer information om Alfred Berg och hans gärning.

En annan profil i vårt sällskap för ett hundra år sedan, den då mycket kände publicisten Alfred Fjelner, skrev om sin vän Gustaf Stenfelt i samband med dennes 65-årsdag 1923 följande vers:

”Vida du for till fjärran folkslag och riken,trivdes bland negrer och vilda djur i tropiken!

Svarta och vita kände sig lika trygga, när du äntrade käckt din kommandobrygga!

Kongofloden du bytte mot Suellhamnen; Malmö bjöd dig genast den stora famnen.

Ty kompassen, som visar till allas sinne, bar du djupt i ditt solvarma hjärta inne.

Mången gäcksam härlig seglats du styrde; sångens och skämtets friska vågskum yrde.

Oförvägen du stod bredvid glädjens roder, såsom eskaderchef och vår käre broder.

Ständigt i ögat myste den glade skalken; alla vi lydde så gärna vikingabalken, som du oss gav, och alla vi åtrå att följa, ofta din lystring ännu på sollyst bölja.”

Även Alfred Fjelner var en mycket känd och uppskattad person i Malmö och Skåne. Han var redaktör på Sydsvenska Dagbladet Snällposten och publicerade bl a mängder av dagsverser. Raderna ovan är hämtade ur ”Typer och tillfällen”, som kom ut 1923. Broder Fjelner verkade dessutom under perioden 2015-1929 som Ordens Talare och Skald.

Bröder som deltagit i sjätte gradens gåsakalas ska veta att den Gåsavisa, som där sjunges, är författad av just Alfred Fjelner. Även till Alfred Fjelner avser jag att återkomma i kommande Nouvelles.

Lennart Fahlback, Ordens Historiker