Nouvelles historiska nedslag i Nouvelles nr 3-2016 handlar om den yttersta spetsen av Malmö Par Bricoles rötter, den viktigaste händelsen i Malmö Par Bricoles historia, nämligen sällskapets grundande år 1878.  

“I mitt arbete i arkivet hittade jag en dag ett enkelt kuvert. I kuvertet låg ett med vacker handskrift skrivet dokument som såg riktigt gammalt ut. Dokumentet var vikt en gång och hade uppenbarligen varit vikt på flera sätt för det hade tejpats tvärsöver på många ställen för att hänga ihop. Dessutom hade någon ordningsam broder vid något tillfälle slagit hål i dokumentet, kanske för att sätts in det i en pärm.

fahlback-m-urkund-01-dsc00322

Dokumentet visade sig vara Malmö Par Bricoles stiftelseurkund, det vill säga moderlogens bekräftande tillstånd att i Malmö ”öppna en Brikolleriloge”.

Dokumentet var värt ett bättre öde så det togs till Malmös enda specialist på renovering av gamla pappersdokument och sedan vidare till ett företag för fotografering och ytterligare bearbetning och uppsnyggning.

Resultatet har blivit ett collage med texter och dokument kring Malmö Par Bricoles tillblivelse i början av år 1878.

Där finns texten i brevet om ett antal bricolister boende i Malmö, bröder som redan var medlemmar i andra Par Bricoleloger men som nu ville starta en egen loge i Malmö.

Brevet innehåller 139 ord  men är skrivet i en enda mening (!). Där finns Stiftelsebrevet i original vacker handskrift och klartext och dessutom en notis ur Sydsvenska Dagbladet där det meddelas att en ”Par Bricol-filial” har grundlagts.

Den vackert inramade tavlan med collaget presenterades vid nionde gradens sammanträde den 21 oktober och kommer att få sin plats på en vägg i våra lokaler.”

/Lennart Fahlback,
StM Em, Ordens Arkivarie
och Historiker.