Peter Svenburg, nybliven pensionär, f.d. domare, finanschef, VD och ITchef har vid ett extra åresmöte inom Theatern valts till ny ordförande för Den Bacchanaliska Theatern vid Malmö PB.

Peter Svenburg– Jag värvades till PB av en gammal kompis, Ulf Haagerup, som numera finns i Göta PB. Men egentligen var det nog min pappa Ebbe, som stod för värvningen…

– Min pappa var med i PB, men han berättade aldrig någonting för mej. Inte ens vilken grad han uppnådde. Mitt enda synliga minne är gradbandet från Grad I. Det hade jag av någon anledning hängande i mitt pojkrum bland pop- och idrottsaffisher och annat.

– Det blev en sorts trauma för mej. Vad var detta Par Bricole egentligen? Jag blev så nyfiken, så jag tänkte att jag måste ta reda på vad det är…

Så Peter gick med i PB han också. Det var 2006. Idag innehar han Grad VII och är nybliven ordförande för Theatern. Ja inte bara ordförande. Han deltar även som skådespelare och producent efter att ha blivit lockad till Theatern av Göran Jacobsson 2008.

– Det känns jättetrevligt. Visst blir det mycket jobb, men fördelen med PB är man träffar så många trevliga människor. Det är en fin blandning av lättsinnighet och humor med ett allvar i bakgrunden.

Civilt har han efter en jur.kand. examen arbetat som domare, bland annat i hovrätten, som förbundsjurist inom LRF, som bolagsjurist inom Euroc/Heidelberg/Cementa till dess han tröttnade på att han bara fick ge råd och inte bestämma, då blev han först finanschef, sedan VD i ett finansdotterbolag i Schweiz, sedan vice VD i Gyproc och slutligen CIO, dvs ITansvarig för koncernen i Heidelberg. Även fem år i koncernledningen i Trelleborg hanns med innan pensioneringen.

I pensionärstillvaron idag inryms – förutom PB – styrelse- och rådgivningsuppdrag.

Även om Peter inte spelat teater själv tidigare har han upptäckt inom PB att det är roligt.

Han tycker att det är viktigt att styrelsen är engagerad i teaterarbetet, men anser samtidigt att det operativa arbetet ska skötas av teaterns medlemmar och teaterdirektören. Han anser också att teatern ska vara bärare av sällskapets traditioner.

Deltar teatern tillräckligt ofta?

– Nej, säger han, men jag har förståelse för att det kanske inte finns utrymme vid gradgivningarna. Men det kanske finns andra tillfällen. Vi håller t.ex. på att planera för en revy över talanggruppsgränserna. Kanske kan vi även ha fler störande moment, men de ska vara korta för att passa in.

Vad hoppas du av uppdraget?

– Att jag ska kunna fortsätta ha trevligt och kunna bidra till Theaterns utveckling.

– Jag har ett annat önskemål också och det är lite mer disciplin! De som ska delta i en teaterföreställning måste komma i tid till repetitionerna. Det håller inte att säga att jag kan det här för jag har spelat rollen tidigarer. Det handlar ju inte om den enskilde kan sin roll utan om samspel mellan de olika rollerna. Och då måste alla vara med på repetitionerna.

Privat går Peter Svenburg mycket på teater, och han tycker även om opera och balett. Och så gillar han musik, men även här är han något av en allätare, gillar både storbandsjazz, klassisk musik, pop…

/Christer Brynielsson, O.R-r