Våra Styrande har beslutat om en förändring av Grad 6 och Parentationshögtiden vid söndagen direkt efter 6:e graden.

Så här skriver vår Styrande Mästare Patric Jakobsson:

“Inför 6:e graden har vi tänkt ha en ny rubrik i kallelse och övriga infokanaler: ”Sankt Sigfrids Riddaregrad och Minneshögtid”.

Fastän det är vid två tillfällen (fredagen och söndagen) ska det uppfattas som ett arrangemang.

I programspecifikationen för Minneshögtiden ska det framgå att förutom sång och musik även är en parentation för de bröder, som lämnat oss.

Utformningen är inte klar ännu. Det viktiga är formuleringen i kallelsen.”

Styrande Mästaren sa också vid årets PimPim (specialhögtiden för alla ämbetsmän), att han anser att Parentationen eller Minneshögtiden, som han föredrar att kalla den, är den kanske finaste högtiden vi har inom Par Bricole. Och att de som anmäler sig till 6:e graden därmed även anmäler sig till Minneshögtiden i Petri kyrka på söndagen.