Inte mindre än fem ämbeten får nya namn:

  • Ny Riddare-Ceremonimästare: Den tidigare General-Ceremonimästaren Bo Alerskans
  • Ny Riddare-Intendent: Den tidigare Ordens-Providören Christian Hellberg
  • Ny General-Ceremonimästare: Rickard Aspegrén
  • Ny Ordens-Providör: Peter Jangbro
  • NY Ortdens-Kamrer: Christoffer Månsson