PM – Malmö PB:s Grafiska Profil

Collage-nya-Loggan

Syfte:

 • Varumärkesbyggare, som ska göra oss synliga (på ETT sätt, inte som idag på ett flertal olika sätt)
 • Bidra till en positiv attityd genom att visa upp ett professionellt ”ansikte”
 • Stärka känslan av samhörighet och stolthet hos Bröderna
 • Kommunicera vad vi står för

Profilen kan delas upp i följande delar:

 • Logotyp
 • Typografi
 • Färger
 • Grafiska element

Basregler:

 • Logotypen är den viktigaste identitetsbärande komponenten och ska finnas på allt kommunikativt material
 • Logotypen består av text + ”sigill”/stämpel med fastställda regler för förhållandet mellan text o sigill. Det ska inte vara tillåtet att göra ändringar!

Regler för vår Logotyp:

 • Det är 2-radig med sigill
 • Det ska finnas möjlighet till samprofilering genom underlogotyper för olika verksamheter (Theatern, Kören, Musiken). Arbetet pågår för ta fram förslag till dessa underlogotyper. Beräknas vara klart före Stora Rådet i december.
 • Logotyperna ska färgsättas med exakta färgkoder (PMS, RGB, CMYK) för att allt ska bli riktigt vid tryckning, publicering på webben, etc.
 • Det ska även finnas en svartvitt variant (bland annat för att vi ibland av ekonomiska skäl ska kunna välja svartvit tryck)
 • Det ska finnas en Vit/negativ variant (då bakgrundsfärger är sådana att detta krävs för att logotypen ska synas)
 • Storleken på loggan ska vara bestämd exakt och anpassad till de medier den publiceras på – brevpapper, kuvert, placeringskort etc
 • Det ska finnas frizoner runt logotypen. Detta är vita ytor för att logotypen ska synas bättre och ge ett snyggare intryck. Dessa frizonsytor ska vara exakta och är satta efter den versala bokstaven ”M” i namnet ”Malmö Par Bricole”.

Typografi och Typ-/Teckensnitt:

 • Ska både kännas tillämpligt för ett sällskap som härstammar från 1700-talet och vara modernt för att visa att vi hänger med i tiden. Vi har valt typsnittet Garamond, eftersom vi anser att detta stämmer bra överens på båda dessa krav. Detta kan användas för alla trycksaker (årsbok, tidning, brevpapper/office, placeringskort)
 • När det gäller utnämningsbrev anser vi att den typ av typsnitt som hittills har använts är bra, med den skillnaden att det typsnitt som använts är alltför ålderdomligt/svårt att få tag på som digital version. Vi föreslår här ett mer ”modernare” men liknande typsnitt, Old English.
 • När det gäller e-post samt på webben och i powerpoints gäller fortfarande andra regler eftersom man här framför allt måste ta hänsyn till läsbarheten för betraktarna/ åhörarna. Detta beror på bildskärmarnas fortfarande alltför dåliga upplösning.

Grafiska element:

 • Sigillet är det viktigaste elementet med sina färger – detta ska styras av regler med exakta färgkoder (PMS, RGB, CMYK)
 • Illustrationer i våra trycksaker, på webben etc ska anpassas grafiskt till de utseenden vi valt för logotyp och underlogotyper
 • Bildmanér är en annan väsentlig sak. Här vill vi skapa checklistor som ska underlätta för våra Ordensfotografer och våra framtida Ordensredaktörer.
 • Hemsidans utformning – Här ska finnas tydliga manualer, rekommendationer och lagregler som vi måste följa (PUL)
 • Nouvelles utformning – samma som ovan fast med tips, rekommendationer etc för trycksaken tidning.

Digitiala verktyg:

 • Word och eller Pages beroende på vilken plattform som användas PC eller Mac. För dessa ska skapas färdiga mallar med rätt grafisk profil redan inlagd som kan kunna användas både av Kansliet i dess arbete och av de personer, som valts att hantera utskick etc i de olika Talanggrupperna
 • När det gäller produktionen av tidningen Nouvelles samt vår Årsbok/Matrikel används idag Adobe InDesign. Detta är ett utmärkt program, men det hade varit önskvärt att på sikt byta detta mot ett billigare eller gratis program.

Övriga kommunikativa element:

 • Den nya Grafiska Profilen ska tillämpas även på andra kommunikativa element, som t.ex. i Malmö PB:s Bellmansal samt i eventuellt framtida nya standar etc.

Länkar till hur olika dokument ser ut:

 

GRAFIKGRUPPEN

/Christer Brynielsson, Arne Winquist, Bill Hansen.