Grafiska regler för Malmö PB:s brev:

1. Brev med enbart huvudlogotyp:

 • Logga plus text placeras centrerat på sidan. Och skrivs i mörkblått, uttryckt i den internationella färgkoden CMYK blir det C=100, M=58, Y=9, K=50. Samma färg används för texten i sidfoten.
 • Texterna i loggan: ”Det lysande sällskapet” skrivs i Garamond kursiv stil/Italic. ”Malmö Par Bricole” skrivs i Garamond normal stil/Regular.
 • Relationen mellan Italic och Regular i loggan skall vara sådan att ”Det lysande sällskapet” har en något lägre grad än ”Malmö Par Bricole”. I detta brevpapper skrivs ”Det lysande sällskapet” i 12p Italic medan ”Malmö Par Bricole” skrivs i 14p Regular. För att skapa luft och tydlighet i den totala loggan skall avståndet mellan elementen styras av bokstaven ”M” i textraden ”Malmö Par Bricole”. Det innebär att avståndet mellan logga och text ska motsvara ett versalt ”M”.
 • Genomgående typsnitt/teckensnitt för brödtexten i våra brev skall vara Garamond. 12p med 16p radavstånd (för att förenkla läsbarheten). Brevets inledning/rubrik skall vara samma fast understruket. Varje nytt stycke ska ett indrag i första raden på 6mm. Avståndet mellan styckena även det 6mm för att förenkla läsningen.
 • Både övre marginal och sidfotens marginal i våra brev skall vara 12,7 mm. Textrutan skall vara centrerad med 35 mm marginaler på både vänster och höger sida. Både huvud+sidfoten i nederkant placeras så att de går att skriva ut på vanlig skrivare!.
 • Brevets adresser placeras i sidans sidfot ska ha typsnittet
  Garamond Regular med graden 10p och radavståndet 12 p (auto) samt med samma färg som i loggans textrader.

Brevpapper-m-bara-huvudlogga

HÄR ÄR EN LÄNK till en större PDF med Brevpapper m bara huvudlogga

2. Brev med både huvudlogotyp och Talanggrupps Underlogotyp:

 • Huvudlogga plus text placeras som vanligt centrerat på sidan. Och med det typsnitt och i den färg som det skall vara. (Se exemplet Brevpapper med bara huvudloggan.)
 • Genomgående typsnitt/teckensnitt för brödtexten även här  Garamond. 12p med 16p radavstånd (för att förenkla läsbarheten). Samma för brevets inledning/rubrik styckeformatering och avstånd mellan styckena. Samma för marginaler och brevets adresser. (Se exemplet Brevpapper med bara huvudloggan.)
 • När det gäller Underlogotypen ( i detta exemplet Theaterns) ska denna placeras som i detta brev – centrerad och omedelbart över sidfoten med samma bredd som huvudloggan. Talanggruppens namn placeras omedelbart under underloggan.

Brevpapper-Underlogga-Ex

HÄR ÄR EN LÄNK till en större PDF med Brevpapper-Underlogga-Ex

 

/Grafiska Arbetsgruppen genom Christer Brynielsson, Arne Winquist, Bill Hansen.