Ordens Informations Collegium höll nationellt möte i Malmö den 7-8 september. Alla Par Bricoles loger utom Sundsvalls PB deltog.

 

Bilden ovan är på OIC:s nationella Logotyp/PIN inom Par Bricole.

Mötet började med samkväm med studiebesök vid ett mikrobryggeri på torsdagskvällen och fortsatte med arbetsmöte under hela fredagen. Det hela avslutades med deltagande i Malmös Grad III med Sileni-Operan.

De 14 deltagarna var:

 • Från Moderlogen(3): OIM Patrik Syrén (Torsdag och fredag), OWM Johannes Ekeroth (Torsdag och fredag) samt vOIM Orvar Lindbäck (Kommer Fredag eftermiddag)
 • Från Göta PB(2): vOIM Bengt Carlefall (Torsdag och fredag), TRed Kjell Svensson (bara OIC-Fredag)
 • Från Borås PB(1): OIM Christian Alcenius (Torsdag och fredag)
 • Från Vänersborgs PB(1): OIM Lars Storm (Torsdag och fredag)
 • Från Örebro PB(1): OC Fredrik Rahm – (Fredag)
 • Från Jönköping PB(1): DStM Arne Levén (Fredag)
 • Från Malmö PB(5): StK Göran Jacobsson (Fredag), OIM Christer Brynielsson (Torsdag och fredag), KC Peter Svenburg (Fredag), WRed Anton Daag (Fredag), OWM Bjarne Bülow (Torsdag och fredag)

Porgrammet på fredagen:

 1. Styrande Kanslern Göran Jacobsson hälsar välkommen.
 2. Presentation av hur långt vi hunnit i respektive loge i vårt OIC-arbete.
 3. Återstående frågor från förra OIC-mötet i Göteborg
 4. Tekniska frågor externwebb
 5. Redaktionellt innehåll externwebb
 6. Information om statusen i arbete med att skapa nytt kanslisystem
 7. Redaktionellt samarbete mellan loger
 8. Övriga frågor
 9. Nästa möte – Var och När?

Resultatet av möte blev förstås ett antal beslut. Det viktigaste togs efter att Johannes Ekeroth från Moderlogen inlett diskussion om utveckling av webben, så att också dotterloger som inte använder WordPressplattformen lättare ska kunna använda den. Förslaget är att vi ska samsas om en och samma plattform, så att vi kan hjälpas åt att höja standarden på externwebben för samtliga åtta dotterloger. Johannes Ekeroth ska därför göra en kostnadsuppskattning för denna externa drift av externwebben. OWM-gruppen (Ordens webbmasters) ska ta fram ett förslag till gemensam plattform till nästa OIC-möte.

Moderlogens Patrik Syrén föreslog och mötet tog beslut om att vi ska dela på Par Bricole riks startsida och se till så att den blir bättre uppdaterad med material från landets samtliga loger. Samtliga som vill ha inloggnings och editeringsrättigheter ska efter mail-förfrågan tilldelas detta av Moderlogens Johannes Ekeroth.

Göta PB:s tidningsredaktör Kjell Svensson framförde önskemål på ett bildarkiv, såväl historiskt som nutida, där bilder av vikt kan delas mellan logerna. Vidare efterlyste han nyheter till en ”utrikessida” till våra tidningar, som kan lyfta nyheter från andra loger. Historiska nyheter som vi kan använda som har allmänt intresse för samtliga loger borde också göras tillgängliga för samtliga loger.

Beslut fattades om hur vi ska åstadkomma detta, liksom vilka personer som ska ha ansvaret för det fram till nästa OIC-möte i Vänersborg den 10 mars 2018.

Teknikgruppen fick dessutom i uppdrag att till dess titta på möjligheten till notiser i mobilen om nyheter på Par Bricoles webbplatser.

Ett referat från torsdagens inledande samkväm och studiebesök i Lund finns i särskild artikel!

 

/Christer Brynielsson
OIM
OrdensRedaktör
Malmö PB.