Test

[klang]Hemligt![/klang]

Om integritetspolicy och GDPR hos Malmö Par Bricole

Malmö PB´s data-hantering i belysning av GDPR Vi som har e-post har inte kunnat undvika information från olika organisationer om den nya europeiska dataskyddslagstiftning – allmänt förkortad GDPR – som träder i kraft idag. Malmö PB registrerar den data om medlemmar som behövs för att

Bacchanaliska Körens hyllningstal till de avgående Styrandena

Här talet som framfördes som Den Bacchanaliska Körens hyllning till de avgående Styrandena, Patric Jakobsson och Thomas V Nilsson. Talet är skrivet av Körens ordförande Johan Sundqvist (bilden här under). "Skåden bröder!!! Dessa tvenne styrande som med nit och redlighet alltid främjat detta lysande sällskap på

Test

[klang]Hemligt![/klang]

Test

[klang]Hemligt![/klang]