• IMG_3732

Test

  • GDPR-bild

Om integritetspolicy och GDPR hos Malmö Par Bricole

Malmö PB´s data-hantering i belysning av GDPR
Vi som har e-post har inte kunnat undvika information från olika organisationer om den nya europeiska dataskyddslagstiftning – allmänt förkortad GDPR – som träder i kraft idag.

Malmö PB registrerar den data om medlemmar som behövs för att administrera medlemskapen […]

Bacchanaliska Körens hyllningstal till de avgående Styrandena

Här talet som framfördes som Den Bacchanaliska Körens hyllning till de avgående Styrandena, Patric Jakobsson och Thomas V Nilsson. Talet är skrivet av Körens ordförande Johan Sundqvist (bilden här under).

“Skåden bröder!!!
Dessa tvenne styrande
som med nit och redlighet
alltid främjat detta lysande […]

  • IMG_3732

Test

  • IMG_3732

Test