Här talet som framfördes som Den Bacchanaliska Körens hyllning till de avgående Styrandena, Patric Jakobsson och Thomas V Nilsson. Talet är skrivet av Körens ordförande Johan Sundqvist (bilden här under).

“Skåden bröder!!!
Dessa tvenne styrande
som med nit och redlighet
alltid främjat detta lysande sällskap på det mest förtjänstfulla sätt!

Nu är det dags för oss bröder
att rikta vårt tack till er
vars hjärtan alltjämt glöder
men nu är det dags trappa ner

Släpp nu på krav och på plikter
och njut av fornstora da’r
Ni kan rent av skriva dikter
se tillbaka på tiden som var

Tjänat väl uppå PB-tronen
har ni bröder av högsta rang
spelat forwards i högsta divisionen
För er utbasunas vårt Klang!!

Nu när tiden snart nalkas
då andra här hos oss tar vid
När allting för er börjar svalkas
ni kan hitta ett nytt tidsfördriv

Än att räkna, planera och summera
och känna att tiden är snar
Nej, nu kan ni direkt marschera
och ta en öl eller två i vår bar

Vi hoppas er åter få skåda
när framtida grader ska ges
Låt andra förstå att ni båda
är en del av vår fotosyntes

Där vänskap och kärlek kan skapas
där ordkonst och sång är en del
där musik och där dikter bevaras
lyser ni som en klar juvel

Från hela vårt sällskap vi tackar
vi bockar och bugar oss ned
jag hoppas ni ser våra nackar
när vi ödmjukt tar avsked på led 

Tag emot PB:s hedersbevisning
känn er gärna bortskämda ett slag
Stån upp mina körbröder och hjälp mig!
Körens sångarhyllning nu tag:”