Theatern är den Talanggrupp, som har flest medlemmar i Malmö Par Bricole – över 100, även om alla inte är lika aktiva. Theatern samarbetar i många produktioner även med våra andra Talanggrupper, som Kören och Musiken eller Vissångarna.

Den Bacchanaliska Theaterns mål är att medverka vid varje sammankomst. Detta kan ske genom att både nytillkomna som äldre bröders talanger tas tillvara. Huvudsyftet är att glädja både medbröder som de bröder som själva ingår i theatern.

Theatern har både theaterdirektör, producenter, regissörer samt agerande och skrivande medlemmar. En särskild produktionsgrupp är Produktionsgruppen “Bacchi Bröder”. Här finns också “Kommittén för Frikadellens Bevarande”, som arrangerar olika egna evenemang utöver gradgivningsfester, t.ex. en fest i Humphrey Bogart-tema, som vi hade för ett par år sedan.

Ordförande för Theatern är Jan Hultgren. Den som leder Theaterns arbete i det praktiska är vår Theaterdirektör Benny Ambohm.