Malmö PB:s Bacchanaliska Musik svarar för underhållande inslag vid varje möte som vi har inom Malmö Par Bricole. Här finns i stort sett bara proffsmusiker. Instrumenten som trakteras är violin, altviolin, cello, kontrabas, oboe, flöjt, klarinett, fagott, valthorn, trumpet, saxofon, trombone, tuba, slagverk, piano och orgel. När alla musikerna är med består Malmös Bacchanaliska Musik av drygt 40 medlemmar.

Ordförande för Malmös Bacchanaliska Orkester är Carl-Magnus Trygg, Förste Direktör är Tomas Gunnarsson och Andre Direktör Roger Andersson.

Carl-Magnus Trygg.

Verksamhetsberättelse för Bacchanaliska Musiken 2018