Delar av Den Bacchanaliska Musiken i Malmö Par Bricole.

Den Bacchanaliska Musikens årsmöte avhölls 19 mars i TSO-lokalen. Förutom  Bröder i Musiken deltog också vår Styrande Mästare och vår Deputerade Styrande Mästare.

Årsmötet konstaterade att Musiken under 2018 fått väsentligt mer att göra, framför allt i arbetsgraderna, men också genom den nya utformningen av förgraden för V/VIII. För detta är vi väldigt glada och nöjda.

Nöjda och glada är vi också för det gångna årets nyrekryteringar till  Musiken. Vid Grad I hälsades recipienderna Zacharias Enochsson och Johannes Elmberg välkomna i gänget och fick sin första bricollistiska prydnad i form av Musikens märke.

Göran Mårtensson avtackades efter flera decennier synnerligen förtjänstfullt arbete i Musikens styrelse. Avtackningspresenten utgjordes av ett synnerligen synligt och ljuvligt fluidum, tänkt att utgöra en förberedelse för den stundande resan till Bordeaux.

Till ny vice ordförande i Musiken valdes Åke Forsell.

Musikens stiliga medalj utdelades med hjälp av de styrande till två synnerligen förtjänta bröder:

Göran Mårtensson mottog Klang Talang i silver. (Göran har visserligen genom sin långa bricollistiska gärning gjort sig förtjänt av att få guldmedaljen direkt, men på detta vis får vi tillfälle att medaljbehänga honom flera gånger. Hepp!)

Torbjörn Stenström mottog Klang Talang i silver. 

Varför har inte Musiken fler hedersledamöter? Detta är en fråga som ställs av idoga matrikelläsare. Stilla er nyfikenhet är uppmaningen eftersom; Till hedersledamot i Den Bacchanaliska Musiken invaldes vid årsmötet ingen mindre än Hans-Peter Frank.

Mötet avslutades i god ordning med ett ymnighetshorn av rostbiffsmackor, lättöl (måttlighet gäller på en tisdagskväll), kaffe och punsch (nu fick det vara måtta på måttligheten).

Klang!

 

 

 

Carl-Magnus Trygg

Ordförande för
Den Bacchanaliska Musiken