Vår senaste Årsbok/Matrikel, den för år 2016-2017, är nu utgiven.Omslag-Arsbok-2016-17

Du kan se dess omslag på bilden här intill.

En av nyheterna med den nya Årsboken är att den är den första med den nya Grafiska Profilen tillämpad.

Du kan läsa om denna Grafiska Profil både i nya Årsboken och i det nya numret av vår tidning Nouvelles. Här på webben finns dessutom en utförligare presentation av den Grafiska Profilen.

En annan nyhet i nya Årsboken är att vi har ett större avsnitt om Vett Och Etikett inom Malmö Par Bricole.