Vid arbetsårets slut består kören av 35 aktiva sångare. Av dessa är 3 hedersmedlemmar och 10 innehar seniorvärdighet. Två nya sångarbröder har tillkommit under året, och ytterligare några har anmält intresse för start år 2017. Under år 2016 har kören avhållit 25 välbesökta repetitioner på tisdagskvällar i Bellmanssalen i Siriuspalatset.

Vid sällskapets gradgivningar har kören varit väl representerad och framgångsrikt med sång deltagit i såväl reception som måltidskalas.

Den 3 maj 2016 hade kören våravslutning på Siriusorden.

Söndagen den 12 juni arrangerade PB den traditionella Bellmandagen i Slottsparken. Där kören aktivt deltog. Se bilden här under!

Vid grad III den 9 september 2016  framfördes för åttonde gången den av vår hedersdirigent Carl Hervelius komponerade Sileni-operan. Fyra av körens sångare gjorde därvid bejublade framträdande Stefan Adregård som domare, Christoffer Månsson som åklagare och Bjarne Bülow som försvarsadvokat och Gösta Hallström.

Barbaradagen förra året firades den 3 december på Malmö Rådhus med sedvanlig pompa. Körens insatser, vid såväl logearbetet som vid måltidskalaset rönte stor uppskattning. Även i år framfördes Bo Sörlins grandiosa hyllning till Moster Barbara med Bellmans musik arrangerad för kör och orkester av Baccanaliska orkesterns direktör Gunnar Jansson. Ett flertal medlemmar ur kören dekorerades välförtjänt för flitigt och troget arbete under det gångna året.

Förutom vid sällskapets gradgivningar, har kören deltagit i den högtidliga parentationsakten i S:t Petri kyrka söndagen den 13 november. Här gjorde vår chorchef Hans Peter Frank ett fint solo i den återupptagna Kantaten ”Vi och de döda”. Bilden här under!

Repetitionerna för 2017 startade den 19 januari med förberedelse för installation och grad 2 den 29 februari.

Körens eget årsmöte hölls sedan den 23 februari i TSO-salen, Siriuspalatset. Närvarande var hedersledamöterna: Göran Jacobsson, Henrik Fahl, Thomas V Nilsson, Tommy Monhagen och Per-Göran Rosen jämte 26 aktiva sångarbröder fanns på plats. Årsmötesförhandlingarna försiggick i enlighet med stadgarna och omval skedde på samtliga i körstyrelsen. Årets flitglas i form av vinflaskor tilldelades Arne Nyman som varit på alla repetitioner under det gångna året.

Deputerande Styrande mästaren utdelar medaljen ”Klang Talang” i silver till Mickael Ström. ”Klang talang” i guld till Karl-Erik Holm. Fyra medaljer utdelades av Uno Janssons medalj ”Föromsorg av Malmö PB:s Kör” till Jan V Nilsson, Lars Norén, Håkan Widén och Lars Lundström. Av körstyrelsen utsedda Paul Johansson och Arne Nyman har haft uppdraget att utse kandidat/kandidater till premium ut Uno Janssons sångafond 2000:-till Kaj Larsson. Lars-Åke Hankells fond á 2000:- : Kaj Larsson, Anders Löfgren, Paul Johansson, Carl-Erik Carlberg och Kaj Ohlsson.

Mer om detta årsmöte kan du läsa under rubriken “Väl bevistat årsmöte för Bacchanaliska Sångkören” på denna hemsidan.

 

Malmö i februari 2017

Malmö P.B:s sångkör

Johan Sundqvist, Ordförande