Den Bacchanaliska Sångkörens årsmöte, som hölls tisdagen den 21 februari i TSO-salen på Siriuspalatset, var väl bevistat med hela 34 bröder som anslöt sig till mötet.

Bild på uppsjungning från Körens Noviser.

Aftonen inleddes med att körens ordförande Johan Sundqvist öppnade mötet. Strax senare presenterades den ekonomiska rapporten av Broder Gösta Hallström som besvarades av revisorernas berättelse i form av ljuva toner från Anders Nyquist och Rubert Svensson.

Därefter följdes stadgeenliga val. Anton Daag valdes in som ny styrelsesuppleant.

Under punkten körledarens visioner berättade Hans-Peter Frank hur stor roll kören har och haft i Malmö Par Bricole. Han berättade också anekdoter från förr om hur Den Bacchanaliska Kören uppträtt med stor framgång vid offentliga sammanhang, bland annat att under det så kallade Trekungamötet år 1914. Han hoppades få se kören göra offentliga framträdanden även i framtiden.

Men inget årsmöte utan lite bling. Ett antal skinande kör-medaljer delades ut av Styrande Mästaren Patrik Jakobsson. Ett antal bröder premierades med Lars-Hankells gåva och premie från Uno Janssons minnesfond delades ut till Carl-Erik Carlberg. Dessutom blev musikens Göran Mårtensson utnämnd till hedersledamot.

Aftonen bjöd även på uppsjungning av körens noviser som valde att framföra stycket ”När jag har en plåt att dricka” . I samstämmig ton kunde ordföranden och kören nu med stolthet pryda ytterligare två stycken bröders kavajslag med Malmö Par Bricoles Bacchanaliska körs ljusblå emblem. De nya medlemmarna är: Leif Svalström och Johan Solstad.

Efter mötets avslutande stundade en delikat hemlagad ärtsoppa med traditionella tillbehör och rejält med sidfläsk. I glasen fanns ljuvlig varm punsch och till efterätt bjöds det på pannkakor med sylt och grädde. Med mätta magar och fuktade strupar sjöngs den ena punschvisan efter den andra.

Innan kvällen rundades av tackade Styrande Mästaren Patric Jakobsson för körens insats det gångna året och blickade fram emot det nya.

Här under kan du se ytterligare några bilder från Körens årsmöte.

/ Anton Daag