Malmö Par Bricole fick 27 nya Nitiske Och I Wingården Arbetsamme Kommendörer lördagen den 29 september.
Sammanlagt var 143 Bröder var med vid denna grad. Av dessa var nio gästande från andra loger, Moderlogen, Göta Par Bricole och Jönköping Par Bricole.

Alla de 27 nya Förstagradarna på samma bild.

– Fantastiskt med så många nya Bröder, som vill vara med i vårt sällskap, tyckte kvällens Ordförande Jonas Malm vid den middag som efterföljde själva gradgivningen, som vi av hänsyn till följande års tillkommande nya Bröder inte här kan avslöja några detaljer kring.

Det blev inte bara ovanligt många nya Bröder detta år, åldern på de nya Bröderna skiftade från 23 till 69 år, så vi har fått ett nytt välbehövligt tillskott av yngre förmågor.

Kvällen bjöd också på en annan nyhet – en eftersits som gick under temat Oktoberfest, då det serverades diverse tyska saker som korv, öl, sauerkraut och pretzels.

Denna eftersits har tillkommit som ersättning för de eftersitsar, som tidigare förekommit på puben Bishop Arms. Initiativtagare är framför allt providörerna Tony Rosenquist och Olle Hammar samt f.d. providören, numera 1:e vice General-Ceremonimästaren Ken Ceder. Den senare sade sig dagen innan ha varit nere i München och rekognoserat vid deras Oktoberfest.

Olle Hammar, Ken Ceder och Tony Rosenquist – männen bakom eftersitsen Oktoberfest.

Iförda lederhosen och gröna Tyrolerhattar bjöd de in till en hejdundrande eftersits i Sirius-palatsets bar. Detta innebar förstås att den redan långa dagen, som för många redan började vid 14-tiden, förlängdes ytterligare. Men ingen var ledsen för det, tvärtom var det många som tog för sig av den tyska oktoberfest-maten strax efter 23.30 på kvällen, trots att de bara några få timmar tidigare låtit sig väl smaka av den mat som providören Olle Hammar ställt samman till den Första Gradens måltidskalas, bestående av först S.O.S med 3 sorters sill och tillbehör följt av Kryddig oxfärsbiff med Café de Parissmör och klyftpotatis. Till detta serverades ett välbalanserat och mycket noga utvalt vin.

Ken Ceder som rekognoserat i München inför Oktoberfesten.

Den högtidliga middagen i Sirius-palatsets matsal inleddes omedelbart efter den hemliga gradgivningen i Bellmansalen och fotograferingen i TSO-salen. Efter att kvällens Ceremonimästare Magnus Fahl förklarat att säkerheten i lokalen var säkrad visade det sig att denna inte var så säker, då de tre Bröderna Benny Ambohm, Carl-Magnus Trygg och Dan Kirsch, rusade in och spelade på flaskor på ett bord. De frågade de församlade vad detta var för ett instrument. Svaret från recipienderna blev Xylofon, men det var fel. Flaskorna som de försökte spela en melodi på kallade de i stället för “Fyllofon”.

Dan Kirsch, Carl-Magnus Trygg och Benny Ambohm spelar “Fyllofon”.

Härefter var säkerheten tryggad och middagen kunde taga sin början med sedvanliga snapsvisor, vinvisor, och diverse andra sånger. Bland dessa sångliga framträdanden märktes bland annat två stycken av en tillrest gäst, Sune Bohlin från Moderlogens grupp “Lekarne”. Han framförde två av Bellmans epistlar bland annat “Nå skruva fiolen” med en sådan bravur att Styrande Mästaren Bo Alerskans omedelbart deklarerade att en sådan talang givetvis måste tilldelas en medalj, vilket han också jublande fick ta emot.

Även i Den Bacchanaliska Musiken (bilden här under) var man mycket aktiva denna afton. De framförde bland annat till stort jubel musikstycket “Danse Kalmouk”, i arrangemang av Joakim Casagrande. Dessutom blev det ett flertal av Bellmans epistlar i arrangemang av Bacchanaliska Musikens Gunnar Jansson: Stolta stad – Fredmans Epistel 33, Gubbarna satt sig att dricka – Epistel 18, Gutår båd natt och dag – Epistel 1, Om ödet mej skull´ skicka – sång 45 och Solen glimmar – Epistel 48.

Kvällens Ordförande Jonas Malm sa i sitt tal till de 27 recipienderna, att han förstod att de måhända haft lite fjärilar i magen inför de vedermödor som skulle dem vederfaras vid gradgivningen. Han menade också att det som de upplevt under kvällen visserligen var annorlunda, men det hade skett i goda vänners lag. Och det som de inte kunnat uppfatta denna kväll skulle de komma att upptäcka om de deltar vid nästa års Grad 1. Han uppmanade dem dessutom att ta till vara på chansen att hitta nya vänner i vårt sällskap. Själv sa han sig ha funnit några av sina allra bästa vänner just i Par Bricole. Med detta hälsade han dem alla varmt välkomna.

Recipiendernas tacktal hölls av Eric Molberg. Han hade inte bara anmält sig frivilligt till att hålla detta tacktal, han gjorde det dessutom alldeles utmärkt, där han slog fast att Malmö Par Bricole i vissa avseenden redan levt upp till det kulturella arvet och till den förväntan som han haft inför kvällen. Han avslutade bland annat med att utantill läsa upp en lång vers ur Esaias Tegnérs tal vid Sv. Akademins minneshögtid den 5 april 1836, versen som börjar med “Det låg ett skimmer över Gustafs dagar…”! Efter denna vers och fastslåendet av att han denna kväll tillsammans med övriga recipiender fått ta del av det Bellmanska arvet avslutade han med att “säga som man gör på Östermalm, KISS, Keep It Short Stupid!” Härefter gjorde han tillsammans med sina recipiendbröder gradens tecken.

Kvällens tacktalare Eric Molberg.

Ja detta var en förstagrad som vi kommer att minnas! Och bara för det passar vi på att publicera en bild på samtliga ämbetsmän denna kväll. Utan deras insatser blir inte en sådan kväll möjlig!

Malmö Par Bricoles 27 nya Bröder är i bokstavsordning:

 1. Håkan Almgren
 2. Tobias Arendt
 3. Jacob Börresen
 4. Adress Cajander
 5. Rickard Dahlberg
 6. Lars Ekholm
 7. Johannes Elmberg
 8. Zacharias Enochsson
 9. Bo Hedén
 10. Göran Holmberg
 11. Anders Jansson
 12. Rikard Källström
 13. jakob Lindholm
 14. Kennet Lunderquist
 15. Haukur Magnusson
 16. Eric Molberg
 17. Tobias Mörtlund
 18. Michael Nevrin
 19. Alexander Nilsson
 20. Kent Nilsson
 21. Peter Nilsson
 22. André Pagels
 23. Jan Stenvall
 24. Bo Thunell
 25. Dan Torstensson
 26. Teo Törnqvist
 27. Magnus Åkervik

Mer information om dessa Bröder hittar du på vår särskilda sida under rubriken “Dessa är våra 27 nya förstagradare 2018 i Malmö par Bricole“.

Strax före Den första graden företogs även en hyllning av Malmö Par Bricoles förste Ordensskald David Lorenz Beyer på den östra kyrkogården i Malmö.

 

/Text: Ordens-Redaktör Christer Brynielsson.
Fotografer denna afton: Bill Hansen, Stefan Leo, Christer Brynielsson

De bilder du ser på denna sidan är bara några av alla de bilder som togs. Resten av bilderna finns att beskåda på vårt särskilda BildGalleri, som du når genom menyrubriken “Logga in” överst på denna sida. Lösenordet till detta ska du ha fått, då du gick med i Malmö Par Bricole.