Samma dag som den Första graden firades i Sirius-palatset hade Malmö Par Bricoles Styrande kallat till en hyllning av minnet av en stor bricolist och betydelsefull profil i Malmö Par Bricoles historia – vårt sällskaps förste Ordensskald David Lorenz Beyer.

Uppvaktningen gjordes vid Beyers grav på Östra Kyrkogården i Malmö och innehöll förutom kransnedläggning och en tysta minut vid graven även tal av de Styrande samt sång av vissångaren Christoffer Månsson.
Christoffer Månsson.
Krans på Beyers grav.
David Lorenz Beyer föddes 1833 och skrevs in i vårt sällskap den 17 maj 1878 och var en av Malmö Par Bricoles första medlemmar.
Han har efterlämnat en mängd texter som än idag är aktuella och några som vi fortfarande kan lyssna till. Den mest kända är texten till sången “Träden fram till bålen, Bröder”, som sjunges av kören vid Barbarafirandet.
Beyer gick bort år 1907. Bröderna beslöt då att resa en gravsten och att för all framtid bekosta dess skötsel.
Malmö Par Bricole har en särskild medalj (bild här under) för att hylla Beyer, Malmö PB:s David Lorenz Beyer Medaljen. Den utdelas till Bröder för högsta talang och lyskraft vid våra sammankomster liksom för framstående administrativ gärning och aktivt ledarskap som på så sätt bidragit till Malmö Par Bricoles positiva utveckling och framgång. Medaljen är komponerad av Karl-Erik Holm i december 2013 och det ursprungliga antalet är 52 st. För närvarande  2018 är det bara fyra Bröder, som innehar medaljen.