P1100565-kopia-Risen

Det inte var länge sedan vi hade picknick i det gröna och temperaturen var behaglig, både på dag- och kvällstid. Men plötsligt är det december månad och vi har firat moster Barbara. Vart tog tiden vägen? Det beror nog på att det gamla talesättet, ”i trevligt sällskap går tiden snabbt”, stämmer.

I vilket fall som helst är det halvtid enligt den bricolistiska tideräkningen av året. Vi ämbetsmän i arbetsgraderna tar en välförtjänt paus innan andra halvlek går igång i januari.

Vad gör då en ämbetsman i arbetsgraderna och vad händer i andra halvlek? Som ämbetsman i arbetsgraderna har man glädjen att introducera de nya Bröder som tar sina första steg in i bricoleriet. Det startar med första graden och avslutas med 4:e graden i april. Vår uppgift förutom att genomföra ritualerna, är att ge samtliga Bröder, en stund av munterhet, inbördes Vänskap, Aktning och Förtroende, i samarbete med talanggrupperna. Vårt mål är att så många som möjligt ser mervärdet med att vara medlem i Malmö Par Bricole, samt vandrar vidare till Riddaregrader.

Vilka är då vi ämbetsmän? Jo, en skara glada positiva Bröder som har den stora förmånen att föra det briccolistiska arvet vidare under muntra och givande tillfällen. Detta sker både under de kapitel som utlyses, och under de ”extra” sammankomster som förekommer inom arbetsgraderna. Men, vi vill bli fler! Därför uppmanas ni Bröder som har intresse av att ingå i vårt ”team” att kontakta undertecknad.

Mikael Risén, Ordf Arbetsgraderna