Här kommer vårens ärtluncher från Seniorkommittén.
  • Den 26/3 2015. Broder Kent Victor talar om “Flygvapnets incidentberedskap.”
  • Den 21/5 2015.  “Statarlivet förr”. Utflykt till Statarmuseet i Torup.
Kontakt:
Patrik Sande
Roskildevägen 15 A
SE-217 46 Malmö
+46 40 26 00 28
patrik.sande@gmail.com