TRE STYRANDE (TACKET FÖR TACKET)
melodi: Gubben Noak 


“Styrande, tre styrande 
som äro hedersmän. 
När vi styr PB-skutan 
är det inte utan, 
vi behöver, vi behöver 
våra ämbetsmän. 

Som oss smickrar, ja oss smickrar 
med allt vad vi gjort. 
Men även sköter åran, 
ger fart åt skutan våran, 
gradvis seglar, gradvis seglar 
fram, det går som smort. 

Käre bröder, käre bröder, 
som med villig hand, 
ror så svetten lackar, 
alla vill vi tacka, 
PB-bröder, PB-bröder 
skutan ror iland. 

Lysande, tre lysande 
vill göra allt vi kan. 
Vi bestämde takten, 
nu så har vi makten 
att med råge, ja med råge 
hylla alle man. 

Med medaljer och med baljor 
utav ädelt vin. 
Barbara till ära 
vill vi er förära 
mången skål, ja mången skål 
ur hennes karaffin. 

General, vår General 
spar ej på fluidum! 
När passet hem vi tanka 
fick Covid gå på planka. 
CM-broder, CM-broder

fukta nu din gom!

Guvernörer, alla bröder –  
Barbaras final!  
Utan nån begäran 
er vill vi ge äran, 
för Malmö-bröder, Malmö-bröder 
höjes vår pokal! “