Våra nya Styrande med deras tidigare gradband.

Patric Jakobsson – ny Styrande Mästare
(bilden till vänster i collaget ovan)
Född:
1948.
Studier: Studentexamen, kadettskola till värnpliktig fänrik, diverse studier i Lund.
Anställningar: Skandinaviska Enskilda Banken, Industrikredit, Handelsbanken, Drott, NCC samt Malmöindustriers Personalstiftelse för Pensionärshem.
Bostadsort: Limhamn.
Inträde i PB: 1975.
Bricolistisk bana: 1978 – 2009 vice skattmästare i arbetsgraderna, skattmästare i arbetsgraderna, Riddareskattmästare, 1989 – 2009 medlem i drätselnämnden och ordförande, 2009 D.St.M.
Grad i PB: XI sedan 2008.

Thomas Nilsson – ny Deputerad Styrande Mästare
(Bilden i mitten i collaget)
Född:
1947
Studier: Matematik, statistik, pedagogik och nationalekonomi, ekonomexamen.
Anställningar: Skatteförvaltningen 1975 – 1988. Var där bl.a. med om en kraftsamling mot ekonomisk brottslighet. Blev chef över en juridisk sektion som hade till uppgift att föra statens talan vid skattedomstolarna i skattebrottsmål. Har varit ordförande för Sveriges akademiker i regional statsförvaltning i Malmöhus län och haft en plats i Länsstyrelsens styrelse. Idag eget bolag med skatte-,  redovisnings-och bolagsrättsliga frågor som specialitet.
Bostadsort: Skanör
Inträde i PB: 1975.
Bricolistisk bana: 2002 skötsel av PB:s ekonomi. 2003 ledamot av Drätselnämnden. 2004 – 2011 Ordenskamrer, 2008 – 2010  Riddare Skattmästare. Från 2010 RiddareCeremonimästare.
Grad i PB: X sedan 2009, Grad XI sedan 2012.

Göran Jacobsson – ny Styrande Kanslär
(Bilden till höger i collaget ovan)
Född:
1949
Studier: Chalmers i Göteborg. Civilingenjör i Väg- och Vattenbyggnad.
Anställningar: SKANSKA där han sysslat med industribyggande med glidformsgjutningar som specialitet. Flera anställningar utomlands bl.a. i Frankrike, Luxemburg, Malaysia och Ungern.
Bostadsort: Malmö
Inträde i PB: 1998.
Bricolistisk bana: 2002 aktiv  i Bacchanaliska Teatern”, 2003 styrelseledamot, 2005 – 2007 Direktör för teatern. 2007 Riddareintendent. Har varit engagerad i flytten från Frimurarhuset till nuvarande lokaler, flytten av verksamheten på Stora Nygatan till Sirius, Dambricolerier, Bellmandagar. Är medlem och en av stiftarbröderna av ”Kommittén för Frikadellens Bevarande”.
Grad i PB: X sedan 2009. Grad XI sedan 2012.