Kommittén
för
Frikadellens
Bevarande

“Utrustade med var sitt ”Safari-set let” korsade 18 våghalsiga expeditörer den 18 maj 2019 gränsen till Danmark strax innan solen stod i zenit. Uppdraget var att undersöka vad som döljer sig bakom de vita fläckar på kartan som än i våra dagar finns kvar i området Christianshavn.

För undvikande av uttorkning och undanröjande av risken att smittas av malariaträskmyggan, inmundigades under järnhästtransporten mellan Kastrup och Christianshavn Safari-seten. Iinnehåll: En 33 cl pilsner och en minidos (2 cl) Jägermeister.

Baslägret inrättades vid Kanal Bodega. Medan expeditionsledarna Alvin Paul och Peter Nilsson förklarade expeditionens närmare detaljer, provades den för området kända lokala dryck som endast drickes direkt ur flaskan. Alla var ännu samman-bitna och andäktigt förväntansfulla.

En tidigare genomförd rekognosering hade givit vid handen att det någonstans inom fem på kartan inringade områden skulle finnas lokala vattenhål, s.k. Brunställen, dit de infödda gärna begav sig för att släcka sin törst. Vår uppgift var nu att försöka lokalisera så många som möjligt av dessa ställen samt att därstädes (precis som lokalbefolkningen) intaga det fluidum som där fanns att tillgå. Dessutom skulle vi klassificera och betygsätta vattenhålet efter en femgradig skala. Bedömningsgrunderna voro:

  • Arealen borde understiga 47 m2och även vara tungt förorenad från de av infödingarna frekvent nyttjade vanebildande stimulantia som drogs ner i lungorna som rök.
  • Det fluidum som salufördes borde inte ha ett marknads-pris överstigande 20 lokala penningar per enhet (flaska).
  • Det skulle finnas ett inte oansenligt antal besökare som (alltför) ofta frekven-terade vattenhålet.

Givet dessa förutsättningar delades gruppen in i två olika utforsknings-lag om vardera 8 expeditörer (expeditionsledarna lovade att smyga omkring i terrängen och då och då kontrollera status och hälsa på lagmedlemmarna). Lagen skulle oberoende av varandra genomföra inträngningen i de outforskade områdena. På detta sätt var chansen att åtminstone delar av något av lagen skulle överleva och ta sig till återsamlingsplatsen vid Grönlands Plads större.

En nöjd expeditionsledare pustar ut
efter att ha skickat iväg utforskarlagen.

Väl ivägsläppta, ökade stämningen i takt med förväntningarna och nyfikenheten hos deltagarna. Det var ett (eller egentligen två) gäng sprudlande glada utforskare som irrade runt i Christianshavn sökande efter ännu icke säkert lokaliserade Brunställen! Många infödingar stannade förundrat upp och tittade storögt på de konstiga främlingar som helt omotiverat lallande, trallande sågs skutta fram på de vanligtvis så grå gatorna.

Otroligt nog lyckades samtliga i båda lagen ta sig igenom terrängen med alla dess lurande faror och ta sig fram till återsamlingsplatsen nästan till angiven tid. Åtminstone ett av lagen hade lyckats identifiera och uppsöka samtliga de fem områden som inringats på kartan och där även lokalisera de vattenhål som det gått rykten om. Det andra laget lät påskina att de gjort samma bedrift, men svajade betänkligt när det gällde den av infödingarna nyttjade beteckningen på ett av ställena.

Stärkta av allt det lokala fluidum som intagits på respektive vattenhål och något påverkade och inpyrda av den täta rök som omgett ställena, upplöstes safarin efter rapporteringen.

Släpvagnen (Thomas P) passade på att
överräcka medaljen ”Frikadellens Bevarare med stjärna”
till Fyrtornet (Anders von Bülow),
en av initiativtagarna och ursprungsfrikadellerna.

Glada och lyckligt överlevande safariexp-editörer återvände hem eller fortsatte utforskningen av de mer kända områdena av Köbenhavn kring Nyhavn och Kongens Nytorg.

Alla var eniga om att Kommittén för Frikadellens Bevarande genom att genomföra expeditionen hade levt upp till de höga förväntningar som ställs på denna inrättning.

/Thomas Påhlsson,
Kökschef i Kommittén för Frikadellens Bevarande och safariexpeditör modell mindre.