Under sina studieår under 90-talet i Jönköping fick Jonas Ekström en inbjudan som skulle föra honom till den Skånska gränsen mot Sverige.  Resan samlade frivilliga, främst studenter, för att tillsammans med spett , spade och sannolikt en inte helt försumbar mängd fluidum spetta loss Skåne från Sverige.

Samtidigt samlades studenter från vårt sköna Skånska landskap för att åka norrut till den Skånska gränsen för att på motsvarande sätt spetta loss Skåne från Sverige.  Tyvärr fick vår gäst Jonas Ekström från Jönköping Par Bricole inte möjlighet att åka med på resan för att spetta loss Skåne.  Men hade man lyckats i sina föresatser hade vi kanske inte fått lära känna Jonas Ekströms bror Mikael som var en av kvällens 20 recipiender och numera boende utanför Malmö. Inför denna kväll åkte Jonas dock söderut, i ädlare motiv och syfte. För att träffa sin bror och bevista Malmö Par Bricoles Grad 4.

P1190272www

2015 års nya Fjärdegradare

Kvällen började som sig bör, med samling, härliga återseenden och inköp av kvällens planerade ransoner. Så småningom samlades de c a 130 bröder som hörsammat inbjudan till kvällens gradgivning i Bellmansalen. Efter att dörrarna till Bellmanssalen gått igen, finns det inte mycket som normalt kan förtäljas. Men denna gång bjöds på ett formidabelt medaljregn till välförtjänta bröder och tvenne bröder fick också upphöjelse till nya ämbeten såsom Riddar-Officianter. Christer Brynielsson upphöjdes till Riddare-Härold och Magnus Strömland upphöjdes till 2 Riddare-Ordningsman.

P1190262www

Magnus Strömland – ny 2 Riddare Ordningsman

Ett antal Bröder erhöll medaljen Pro Labore Bacchi i brons, som ges till ämbetsmän som varit aktiva längre en ett år eller längre. Stefan Leo, Lars Löfberg, Rolf Perlej, Hans-Erik Rosberg, Niclas Kalmsjö, Magnus Fahl, Axel Jacobsson, Mikael Wärn och Stefan Birath fick stiga fram och erhålla denna utmärkelse.  Pro Labore Bacchi i silver gavs till Jan Bäckstedt och Lars Idoff som tjänstgjort i fem år eller längre.

P1190265www

Alla som fick medaljen Pro Labore Bacchi i brons.

Dessutom utdelades PB-Stjärnan för första gången.  Stjärnan är guldfärgad, med sju strålar som symboliserar moderlogen och de sex dotterlogerna. PB-Stjärnan (bilden här under) tilldelas bröder som besökt samtliga loger i landet. De Bröder som erhöll utmärkelsen var: Henrik Fahl, Paul Johansson, Lars Löfberg, Thomas V Nilsson och Mikael Risén.

Starmedalj

P1190267www

Bröder som förtjänat nya PB-Stjärnan.

Talanggrupperna förhöjde kvällen till en hög nivå, och om möjligt till en ännu högre nivå i samband med måltiden. Ty när vi samlats för måltidskalaset drabbades vi av ett störande moment av klass! Den Bacchanaliska Theaterns Lars Johnsson levererar och upplevde inte helt ljudlöst att vi störde honom och hans vänner. Den Bacchanaliska Kören förhöjde varje skål till en högtid, och särskilt torde nämnas “Kvarten” med bl a Christoffer Månsson.

Den Bacchanaliska Musiken presenterades av Per-Göran Rosén. Per-Göran avslöjade i sin inledning att -“våren gör att det spritter i benen”, vilket föranledde musiken att spela Roslagsvår av Hugo Alfvén.  Efter Musikens framförande torde det inte bara vara våren som gör att det spritter i benen. Ett fantastiskt fint framförande.

En gratulation framfördes till Olof H Christenson som valde att rama in sin födelsedagskväll i sällskap av bröder från Par Bricole. Sämre guldram kan man välja. Tyvärr hade Olof varit tvungen att smita iväg till tåget, varför bröderna gratulerade sin absents broder med en rungande applåd på 54-årsdagen.

Recipiendernas tacktal hölls av Benny Ambohm. Benny tackade för den fina brödraskap han upplever i Par Bricole, där han bl a är medlem i Comedieorkestern.  I tacktalet lanserades också den djärva tanken att Zlatan har något Par Bricole behöver – nämligen ett stort och fint hus som är till salu.  Eftersom Zlatan dessutom fått fyra matchers avstängning borde man kanske också överväga att om någon broder inte sköter sig ha ett motsvarande system.  De styrande varav StM Patric Jakobsson under kvällen var absents fick således något att fundera på.

P1190446www

Recipiendernas tacktalare Benny Ambohm.

Under denna kvällen liksom de allra flesta andra, fanns det dock inte något behov av vare sig utvisningar eller varningar.  Gästens tacktal som handlade just om att spetta loss Skåne från Sverige må vara en bra historia. Men denna kväll är vi glada att vi är en del av Sverige, Par Bricole och Malmö Par Bricole i synnerhet.

/Jonas Malm