Trivselkommitten

vars uppgift är att arrangera träffar för Malmö PB:s Bröder, som ska skapa trivsel och förnöjelse. Det tydligaste exemplet är de Ärtsoppe-Luncher med föredrag som gruppen anordnar flera gånger per år.

 

Brödernas väl

Denna gruppens syfte är bland annat att hålla kontakt med Bröder som kanske inte kan gå på våra sammankomster.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]