Den Bacchanaliska Theatern framförde två Störande Moment vid 2014 års Barbarahögtid. Den första var vid de Styrandes utskänkning av Punsch till de 234 närvarande Bröderna. Den andra var mitt emellan förrätt och varmrätt vid middagen.

Balladen vid bålen innebar att en av bröderna, en punschig vetenskapsman, Lars Idoff, iklädd hög hatt plötsligt kom in när de Styrande blandat bålen och ansåg den vara färdig.

– Nej, nej, nej och åter nej! Det där var inte rätta handlaget och inte heller rätta sinnelaget, började han med. Och fortsatte:

“För att göra rätta mixturen,
behövs mer än rean turen.
Det går ej att blanda liksom tjuren!

Uti glasbutiken, allt slås i kras.
Här behövs mer känsla och emfas!

Att en bål rätt få till
som inte smakar inlagd sill
Utan härligt läskar våra strupar
ända tills vi i rännsten stupar.

Och så hällde Störbroder Idoff tillbaka innehållet i glasen och fortsatte:

Se här, ett glas som namnet Petri bär
En hälsning till vår kyrka alldeles där
Nu tarerar jag ytterst nätt
med denna precisa pipett
Kanske ännu en droppa
ja sen får jag väl stoppa

Färdig är nu denna soppa
Så åter fylles edra glas
Ja! Så vi får fart på vårt kalas

Styrande mitt värv nu slutat är
återupprättat den goda smaken här.” 

Detta Störande moment var författat av Krister M Berggren, D.f.D.B.T.

I Störande Moment nummer två “Min bästa tid var då” var det än en gång Krister M Berggren, som skrivit texten. Medverkande vid detta framförande var Benny Ambohm, Lennart Bendz, Rolf Perleij, Gert Thorlund, jan Hultgren och Oskar Svenburg. Rekvisitan bestod av en tre meter lång banderoll med texten “Det är vi som är Lennart”.

Texten löd:

“Min bästa tid var då
när jag var Styrande PB här.
Det var en härlig tid
Därför så tänker jag på då, på då, på då.

Här, där jag har varit bestämmande
Att återvända hit är rent beklämmande.

Tänk tillbaks en kort sekund
och tänkt på allt som var en gång
Det var en härlig stund
När Bricolister stod på tå, på tå, på tå

Då – ej någon bortglömd dag – igår
nu – min morgondag kan ingen spå.

Men
min bästa tid var då
när jag var Styrande på PB här.
Det var en härlig tid!

Därför så tänker jag på då, på då, på då.”