Theaterns hyllning till Barbara 11 december 2021

Tre agerande:

  • Br 1: Peter Nilsson
  • Br 2: Lars Johnsson
  • Br Sidekick: Lehman Benson som sitter ner under hela framträdandet men som med en hög och modererad stämma kliver in.

…………………………………

Br 1+2 kommer in. Placerar sig nära Br Sidekick.

Br: 1+2: Vi ska hylla Barbara!

Sidekick: Varför ska NI hylla Barbara?

Br: 1+2: För Benny har sagt det.

Sidekick: Varför ska just NI hylla Barbara?

Br 2: För det var vi två som missade Theterns planeringsmöte

Sidekick:  Aha!!!  Och hur har ni gått tillväga i planeringen?

Br 1: Vi började med att undersöka vad vi vet om den Barbara som hyllas ska

Sidekick: Ja, vem är hon? Vem är hon?

Br 2: Bellmans farmors mor, Barbara Klein

Br 1: Und dann nehmen wir ein Kleine ein

Sidekick: Vad sa du, Calvin Klein? (På stockholmska)

Br 2: Kalsongprofeten. Nej, det funkade ju inte. Hade vi inte nåt annat uppslag.

Sidekick: Namnet vet ja, ni har glömt namnet!

Br 1: Ja, namnet!  Barbara betyder ”Den som talar ett obegripligt språk”

Br 2: Hvarföre hyllning?

Br 1: Därföre – nu och härmed, hafver stunden kommit då vi må läsa thet mäggtige manifest och ytterst officiella hyllningsbref i nådige Bacchi anda från Director Theatris påkallat att hylla.

Br 2: Hvarföre?

Br 1: Därföre – hon är så kärelskelig och Lefnadslustig, vilka äro tvenne egenskaper värda att hylla.

Sidekick: Lefnadslustig !!!!! Say no more ehh, say no more!!

Br 2: Men det blev för jobbigt med 1700-talssvenska

Br1: Så då övergick vi till vers

Br 2: Barbara – Dionysis gudinna, Barbara – älskade krogvärdinna

Sidekick: Fortsätt rimma, fortsätt rimma!

Br 1: Det blev för jobbigt med hexameter, pentameter och taxameter

Br 2: Ja, att få in en taxi i texten krävde en taxonomi vi icke behärskade.

Br 1: Sen tänkte vi hylla kronologiskt. Barbara levde både på 600 talet f kr och på 1700 talet.

Br 2: Hyllas bör en kvinna som åldras med klass.

Br 1: Ja, att åldras baklänges utan att för den skull bli yngre. Det é fina grejer

Sidekick i falsett: Just det!

Br 2: Barbara som alla Bricolisters moster. Att få drygt 20 nya systersöner varje år är bara det värt en hyllning.

Sidekick i falsett:  Just det!

Br 1: Barbaras största glädje är att se sig om och se sina välartade systersöner och trycka dem till sitt bröst, det är värt att hylla.

Sidekick: Hennes bröst, nu snackar vi hylla! (På malmöitiska)

Br 1+2: Så till sist blev det det här! Skål Barbara!

Sidekick: Just det!