Theaterns hyllning till Barbara 2019 – Av Lars Johnsson

“Se storheten
Se evigheten
Barbara vår underbara Gudinna
Måtte du aldrig försvinna
Efter ditt upplysande ljus vi trängtar
Och efter din kloka vägledning vi längtar

Se barmhärtigheten
Se medvetheten
Hjälp oss att rätt vandra
Så att vi hittar varandra
Så att vi vandrar på rätt led
Och att ingen hamnar på sned

Se helheten
Se medmänskligheten
Kanhända du oss förblindar
Och kanske oss runt lillfingret lindar
Men i grunden är du ärlig
Barbara, du är helt enkelt härlig

Idag hyllar vi Barbara i vårt Rådhus
I glädje och i en aning sus och dus
Hon känner sina Söner
Och hör våra böner
Men hon betalar inte för våra krus.”